Bài của Phi Minh

[MINH HUỆ 20-07-2009] Các học viên Pháp Luân Công đã qua mười năm trong sự cố gắng chống lại cuộc đàn áp và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Khi những kẻ đi theo Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới phát động cuộc đàn áp mười năm trước đây, chúng nói rằng chúng sẽ ‘tiêu trừ Pháp Luân Công’ trong ba tháng. Nhưng mười năm đã qua và các học viên Pháp Luân Công đã kiên định bước đi trên con đường của họ cho đến ngày nay, trong khi ĐCSTQ thì trên bờ giải thể. Các học viên Pháp Luân Công đã vượt qua mười năm đó dựa trên đức tin kiên định của họ, việc làm sáng tỏ sự thật với dân chúng của họ, cũng như sự từ bi của họ trong sự cứu độ dân chúng. Cho dù mười năm đã qua, sự chân thành của các học viên Pháp Luân Công hướng về đức tin của họ vẫn như lúc ban đầu khi họ mới đắc Đại Pháp. Họ sẽ, với tâm ngày càng từ bi hơn của họ, mang sự thật đến cho càng nhiều chúng sinh hơn, đặc biệt là cho người dân Trung Quốc.

Qua mười năm qua, cho dù điều mà các học viên Pháp Luân Công đã làm trong việc chống lại cuộc đàn áp và làm sáng tỏ các sự thật xem như giống với sự tranh đấu của người thường cho nhân quyền và phản kháng một chế độ độc tài, nhưng họ có một mục phiêu hoàn toàn khác. Các học viên Pháp Luân Công là người tu, và điều mà họ đã nghĩ và làm là vượt quá cảnh giới của người thường. Họ tu luyện đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn, thanh lọc tư tưởng của họ, và cống hiến sự cứu độ chúng sinh trong khi chống lại cuộc bức hại và làm giảng thanh chân tướng. Họ không xem cuộc bức hại này là một cuộc bức hại của con người chống lại con người. Điều mà đã nâng đỡ họ không phải là cái tinh thần tranh đấu của người thường hoặc cái ý tưởng về đúng hay sai, nhưng mà là đức tin của họ, và sự tu luyện của họ trong Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là cái lực tinh thần mà đã cho giúp cho họ có thể bước kiên định cho đến ngày nay, cũng là cái nguồn sức mạnh của họ mà đã giúp cho họ kiên trì trong mười năm này.

Hai ngàn năm trước, khi Jesus bị đóng đinh trên thánh giá, có những người đã cười nhạo Ngài, nói rằng nếu Ngài là con của Thượng Đế, tại sao Ngày không thể bước xuống từ cây thánh giá? Cuộc đàn áp và sự cười nhạo của người thường không làm rung động đức tin của các người đi theo Jesus; họ truyền bá giáo lý của Jesus trên toàn thế giới. Ngày nay khi Pháp Luân Công bị đàn áp và lăng mạ bởi một chế độ còn tà độc hơn, cũng có những người nói rằng nếu vị Sư Phụ của chư vị lớn lao như vậy, tại sao Ông không chấm dứt cuộc đàn áp này và làm những điều này điều nọ? Những người thường mà hỏi câu hỏi như vậy là, kỳ thật, cũng giống như họ dùng cái tâm lý con người thường của họ để phê bình hành động và mục tiêu của Trời Phật khi những vị này cứu độ dân chúng. Khi Trời Phật cứu độ dân chúng, các Vị đó không thể cho dân chúng thấy các thần lực của họ và không để cho dân chúng nhìn thấy được họ là uy lực vô cùng; nếu không, sự thay đổi của dân chúng không phải xuất phát từ khao khát của họ về thiện, mà là kết quả của áp lực bên ngoài hoặc làm theo mọi người. Đó là trong khi ở giữa cái mê của xã hội nhân loài và dưới sự bức hại và lăng mạ mà một người có thể được trắc nghiệm xem họ có thể nhận ra chân lý và xứng đáng được cứu độ hay không.

Dĩ nhiên, cuộc đàn áp mười năm tàn bạo và chiến dịch tuyên truyền lăng mạ chống Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản đã gạt được dân chúng một cách nghiêm trọng, mà đã là một trở ngại lớn lao cho dân chúng biết được sự thật; vì vậy cuộc bức hại này cũng là một cuộc bức hại được thực hiện để chống toàn thể chúng sinh. Cũng có nhiều người Trung Quốc mà, dưới sự xúi dục và hăm dọa của tà Đảng, đã tham gia vào cuộc bức hại, mà sẽ rất có thể khiến cho họ mất đi cái cơ hội được cứu độ. Từ gốc độ này mà nói, những ai đã tham gia vào cuộc bức hại thì cũng là nạn nhân. Chỉ là vì điều này mà các học viên Pháp Luân Công không có hận thù, mà thay vào đó chỉ có từ bi đối với tất cả dân chúng Trung Quốc, kể cả những người mà đã tham gia vào cuộc bức hại. Trong mười năm qua, trong khi bị bức hại và bị lăng mạ, các học viên Pháp Luân Công đã cố hết sức và không có hối tiếc trong việc giảng thanh chân tướng của họ về Pháp Luân Công với chúng sinh. Điều này càng đặc biệt đúng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc lục địa; trong khi dưới sự nguy hiểm tột cùng có thể bị bắt, bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức, bị kết án, bị tra tấn tàn bạo, và thậm chí bị giết chết, họ vẫn tiếp tục phát ra các tài liệu giảng rõ sự thật và mang sự thật đến cho dân chúng tại Trung Quốc lục địa, để cho họ có được một tương lai tốt. Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung quốc cũng truyền rộng sự tốt lành của Chân Thiện Nhẫn đến hơn một trăm quốc gia và khu vực.

Vì tà Đảng đàn áp đức tin nơi Chân Thiện Nhẫn và cố làm bại hoại tương lai của chúng sinh, các học viên Pháp Luân Công đã phát ra cửu bình về Đảng Cộng sản để giúp dân chúng nhìn ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, rút lui khỏi nó và các tổ chức liên hệ, và không chia sẻ kết cục của nó. Bằng cách này, Đảng sẽ bị giải thể và dân chúng sẽ bước đi về tương lai. Như vậy điều mà các học viên Pháp Luân Công đã và đang làm là không phải chính trị, vì họ không có hứng thú nơi quyền lực của người thường; thay vì vậy họ đang cứu độ chúng sinh và giúp dân chúng có được một tương lai tốt đẹp.

Trong mười năm qua, qua sự học Pháp và tu luyện của họ và giảng thanh chân tướng của họ, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng thăng hoa cảnh giới tâm linh của họ. Họ đã trở nên càng ngày càng kiên định trong đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn. Trên con đường tiếp tục tu luyện của họ, họ sẽ trở nên càng kiên định và tự tin hơn. Họ cũng sẽ trở nên càng ngày càng minh bạch hơn về sứ mệnh của họ mà họ đã hứa hẹn trước khi đến thế giới nhân loại. Họ sẽ tiếp tục những cố gắng của mình, với sự trong sạch và từ bi của một người tu, để mang sự thật đến cho thế giới và sự tốt lành cho mọi người.

Ngày 19 tháng bảy 2009.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204898.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/2/109701.html
Đăng ngày: 24-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share