Lưu trữ - tháng 1, năm 2020
Theo năm
Theo tháng
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
27-01-2020:  Các đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
27-01-2020:  Các đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
27-01-2020:  Các đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (34 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại miền Trung nước Mỹ cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại miền Tây nước Mỹ cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Canada cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Indonesia cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Singapore, Việt Nam, Thái Lan cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại New York cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Nam Mỹ cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Mỹ cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Pháp, Anh, Hà Lan, Thụy Sỹ và Đức cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
27-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
26-01-2020:  Văn hóa mạn đàm: Các bậc minh quân tu nội mà an ngoại
26-01-2020:  Giật mình khi nghe nha sỹ nói: “Toàn bộ răng của cô cần phải nhổ hết”
26-01-2020:  Giúp mọi người hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều cách thức
26-01-2020:  Giảng chân tướng trực diện trong suốt 12 năm
26-01-2020:  Đề cao trong tu luyện với vai trò là điều phối viên của Thiên Quốc Nhạc đoàn
26-01-2020:  Học cách Nhẫn
26-01-2020:  Người đàn ông Hồ Bắc bị kết án một năm tù vì kiên định đức tin của mình, hiện đang kháng cáo
26-01-2020:  Ủng hộ chính nghĩa mang tới phúc báo
26-01-2020:  Úc: Các học viên Tây phương ở miền Bắc nước Úc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ
26-01-2020:  Thượng nghị sỹ Úc: Các học viên Pháp Luân Công giúp đỡ tất cả các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc
26-01-2020:  Bạn tin vào nhận định của mình hay của Sư phụ?
26-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
26-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (31 lời chúc)
26-01-2020:  Đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video