Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2019] Năm cư dân thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy đã bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mười người thân trong tổng số 12 người bị bắt trong một ngày

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, chính quyền thành phố Bạc Châu đã phái hơn 100 sỹ quan đến bắt bà Vương Ngọc Lan, cùng năm con gái, ba con rể và cháu trai 12 tuổi.

Bà Vương và bốn cô con gái đều tu luyện Pháp Luân Công. Hai học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương là bà Khương Kiện Mỹ và bà Cổ Tố Linh, cũng bị bắt vào cùng ngày.

Bà Vương đã ngoài 70 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, cùng cô con gái cả không tu luyện Pháp Luân Công, cháu trai và con rể, cũng như bà Cổ, đều được trả tự do không lâu sau đó.

Thẩm phán không thông báo trước về phiên xử

Bà Khương và bốn chị em gái là bà Mục Mẫn, bà Mục Bồng Quyên, bà Mục Hà và bà Mục Lệ Phương vẫn bị giam và ra hầu tòa ở Toà án Quận Tiếu Thành vào ngày 5 tháng 12 năm 2019.

Hơn 20 người nhà của các học viên đã tham dự phiên xử.

Thẩm phán Xa Hải Tam đã không thông báo cho các học viên về phiên xử trước ba ngày theo như quy định của pháp luật. Cả các học viên và năm luật sư biện hộ đều phản đối việc thẩm phán đã vi phạm thủ tục pháp lý và yêu cầu điều chỉnh lại lịch xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán Xa đã làm ngơ yêu cầu của họ và ra hiệu tiếp tục phiên toà.

Luật sư bào chữa đã biện hộ các học viên vô tội. Ngoài ra, các học viên cũng tự bào chữa cho mình. Họ không thừa nhận việc tu luyện Pháp Luân Công cũng như việc hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là vi phạm luật.

Bà Khương đã cố gắng tự biện hộ cho mình nhưng thẩm phán Xa đã ra lệnh cho cảnh sát tòa án giữ chặt bà và còng tay bà lại. Sau đó bà bị đưa đến ngồi ở một chỗ cách xa bốn học viên khác.

Phiên xử bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Thẩm phán đã kết thúc phiên toà mà không tuyên án.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/397041.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182080.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share