Tony Chen sáng tác và phối khí

[MINH HUỆ 10-5-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong các lĩnh vực chuyên môn của riêng mình.

Bản nhạc này sử dụng bức tranh như một sự tương quan, nhắn nhủ rằng mỗi học viên đều là một nghệ sĩ trong lĩnh vực của mình. Khi cống hiến cho công việc của mình, những học viên này sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, và những sáng tạo của họ sẽ là một phần của tương lai tươi đẹp.

53986e34f9e7eb77bada02c0f29353ab.jpg

Download


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365082.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/21/170488.html

Đăng ngày: 26-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.