Sáng tác và phối khí: Tony Chen

[MINH HUỆ 22-5-2016]

Download MP3

Giới thiệu nhạc khúc: Bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, các sinh mệnh được canh tân cùng bước vào một thời đại hưng thịnh trước nay chưa từng có.

Nhạc khúc biểu đạt điệu múa cung đình trang nghiêm và ưu nhã. Văn quan, võ tướng, nho sinh, cung nữ, và Sứ thần của vạn quốc tề tựu uy nghiêm trong buổi lễ long trọng của Hoàng cung, cùng với bách tính và chúng sinh nhất khởi tán tụng uy đức của Đại Pháp Sáng Thế. Văn minh năm ngàn năm, tự cổ chí kim, bác đại tinh thâm. Văn hóa Thần truyền, phong phú đa dạng, [dạy cho con người] tu tâm tu thân, [khiến cho] nhân tâm hướng thiện, Thần Châu cuồn cuộn chính khí.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/22/327462.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157155.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share