[MINH HUỆ 9-5-2018]

Soạn nhạc và diễn tấu: Trần Quốc Hoa;
Đệm đàn dương cầm và phối nhạc: Jacek Wohlers

Tạ sư ân

Lời thơ: Đường tĩnh

Thập ác độc thế mạt kiếp cuồng,

Trầm phù ức tái vạn vật vong.

Kinh thiên động địa cự phật lập,

Mãn tái chúng sinh hồi thiên đường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/364915.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/11/169901.html

Đăng ngày 18-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share