Bài viết của Quy Chân, một học viên ở Tây Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-5-2015]

Kích cỡ: 90cm x 140cm

Đây là sự việc có thật ở địa khu chúng tôi. Trưởng Phòng 610 địa phương cùng với công an, tổng cộng 30 người, đã đến nhà của ông Trịnh (hóa danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trịnh chịu trách nhiệm sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong khu vực. Sẽ là một tổn thất to lớn nếu có bất kỳ điều gì xấu xảy ra đối với ông.

Ông Trịnh đã mở cửa và bắt đầu nói với họ về Pháp Luân Công, về sự tốt đẹp của pháp môn và cuộc bức hại phi pháp. Ông chân thành khuyên họ hãy làm điều đúng. Sau một thời gian, trưởng Phòng 610 đã cầu xin ông Trịnh cho vào trong nhà.

Ông Trịnh chỉ cho riêng anh ta vào và dẫn đến bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí. Ông ấy nói: “Đây là Sư phụ của chúng tôi, anh vẫn còn một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.”

Anh ta đã quỳ xuống và ăn năn: “Lý Đại Sư, cuối cùng tôi cũng có cơ hội chuộc lỗi với Ngài.”

Sau đó anh ta ra lệnh cho công an rời đi.

ed763aea95ce1c4a564168f7b140a152.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/308066.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150572.html

Đăng ngày 13-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share