Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2018] Một bà mẹ trẻ vừa đẩy xe nôi vừa đọc tờ báo về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp trước cổng nhà.

Bức tường bên trong cổng có chữ “Phúc” lớn.

Hai bên cổng có bộ câu đối: “Thính thiện ngôn tẫn đắc thiên cơ, minh chân tướng giai hữu phúc báo” (Dịch nghĩa: Nghe lời nói thiện biết rõ thiên cơ, minh tỏ chân tướng đều có phúc báo)

Bức hoành phi phía trên cửa là dòng chữ: Chân Thiện Nhẫn hảo.

b1c9652e4273c01054d7fd16deeacaa8.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/364925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/11/169858.html

Đăng ngày 18-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share