Bài viết bởi Đường Tú Minh từ Luân đôn

[MINH HUỆ 08–08–2009] Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công ở Luân đôn đã phản đối việc trục xuất 3 học viên đến Hàn Quốc để tị nạn trở về Trung Quổc trước tòa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Anh quốc.

2009-8-7-210822-0--ss.jpg
Phản đối việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công trở về Trung Quốc

2009-8-7-210822-1--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện

Dưới sức ép của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất 3 học viên Pháp Luân Công đến xin tị nạn vào tháng 7. Hiện nay, 2 học viên nữa đang có nguy cơ bị buộc phải rời khỏi Hàn Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc không được nhượng bộ chế độ Cộng sản Trung Quốc, mà thay vào đó đứng về phía công lý, ủng hộ nhân quyền và chấm dứt việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công đến tị nạn.

Các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh đã phân phát các tờ rơi giảng thanh chân tướng và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này không chỉ nhằm vào niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, mà còn hủy hoại về cơ bản nguyên tắc đạo đức và giá trị tinh thần của xã hội. Cuộc bức hại này không chỉ được giới hạn trong phạm vi đất nước Trung Quốc, mà còn mở rộng ra hải ngoại.

Các học viên Pháp Luân Công dựng các biểu ngữ để cảnh báo các nhân viên trong Đại sứ quán Hàn Quốc và những người dân địa phương phải đối diện với sự thật là: “Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang bị tra tấn đến chết”. Các học viên Pháp Luân Công cũng chân thành kêu gọi chính phủ Hàn Quốc và nhân dân rằng: “Không được nhượng bộ chế độ Cộng sản Trung Quốc”.

Người dân đã dừng lại để hỏi về cuộc bức hại Pháp Luân Công và được biết về việc trục xuất những người tị nạn tại Hàn Quốc. Họ bày tỏ quan điểm và ủng hộ việc phản đối này. Sau 3 ngày phản đối, nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Một vài người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công. Họ muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công và một số người thì muốn biết về các điểm tập công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/8/206126.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/13/109991.html
Đăng ngày: 14 –08–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share