Bài viết của ký giả Minghui Wenyun

[MINH HUỆ 1-9-2008] Ngày 15 tháng chín 2004, các học viên Pháp Luân Công tại Úc châu đã nộp một đơn kiện Giang Trạch Dân , Luo Gan và Phòng 610 vì các tội ác chống nhân loại và diệt chủng. Tòa Thượng thẩm tại Úc châu đã tiếp nhận đơn. Các học viên Pháp Luân Công nộp đơn xin xử vắng mặt.

2008-8-31-au-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa các tội phạm giết người của các học viên Pháp Luân Công ra công lý.

2008-8-31-au-02--ss.jpg
Ký tên bản thỉnh nguyên ủng hộ Pháp Luân Công

Bốn năm sau, một cuộc xử án được tổ chức vào tháng chín 2008. Trước khi xử án, các học viên tổ chức một lọat các hoạt động trước Tòa thượng thẩm, giải thích các sự kiện của cuộc bức hại.

Chính phủ Trung quốc đã cố can nhiễu vào hồ sơ, luận điệu rằng sự ‘trắng án ngoại giao đoàn’che chở cho các bị cáo bị xử án. Hệ thống pháp luật Úc châu đang đối diện với một thử thách.

Bà Zhang Cuiying, một trong các nguyên cáo, nói rằng bà bị cầm tù tại Trung quốc trong tám tháng vì đức tin của bà nơi Pháp Luân Công, và cháu của bà vẫn còn bị cầm tù tại Trung quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã cố gắng làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại cho dân chúng, và mang các tội phạm giết người ra công lý là một cách để làm điều đó. Nhiều học viên Pháp Luân Công đi đến để phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại. Tinh thần của họ làm cảm động nhiều người. Bà Dai, một học viên Pháp Luân Công, nói rằng nhiều người kể cả các luật sư đã ký tên họ để ủng hộ Pháp Luân Công. Có một ngày một phán quan đã đi đến các học viên và ký tên của ông vào. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục sự cố gắng của họ.

Chỉ trong một vài ngày, các học viên đã thu thập được hơn 5000 chữ ký tên trên bản thỉnh nguyện kêu gọi mang các tội phạm giết người ra công lý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/1/185098.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/9/3/100348.html
Đăng ngày 8-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share