Bài viết của ký giả Minghui Wenyun

[MINH HUỆ 11-8-2008] Đại hội Quốc tế thứ 22 của Hiệp Hội Cấy Tạng đã tổ chức tại Sydney từ ngày 10 đến 14 tháng tám, với bốn ngàn bác sĩ và chuyên viên tham gia đại hội từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 10 tháng tám, các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi họp báo trước Trung tâm Đại hội Sydney, kêu gọi cộng đồng y khoa giúp ngưng sự cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung quốc.

2008-8-11-sydney-01--ss.jpg
Trình bày sự cắt lấy nội tạng

2008-8-11-sydney-02--ss.jpg
David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, đang được phỏng vấn.

2008-8-11-sydney-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công trong buổi tụ họp

Ông Luke Hughes, nhân danh Hội Bác sĩ Chống Cưỡng bách Cắt Lấy Nội tạng, kêu gọi cộng đồng y khoa chú ý hơn về sự cắt lấy nội tạng bất hợp pháp tại Trung quốc và yêu cầu có sự điều tra. Ông kêu gọi phó bộ trưởng y tế Trung quốc đăng tài các thống kê chính xác về cấy tạng tại Trung quốc và đưa ra những con số đúng đắn về tặng tạng và mổ cắp nội tạng từ tù nhân xử tử.

David Matas, một luật sư nổi tiếng về nhân quyền và cùng tác giả của tập báo cáo Mổ cắp đẫm máu (Bloody Harvest), nói rằng dân chúng phải đi tìm thêm các chứng cớ của việc mổ cắp nội tạng, và đánh giá câu trả lời của chánh phủ Trung quốc về bản báo cáo. Ông nói rằng dân chúng cũng nên đánh giá các hành động mà chánh phủ Trung quốc đã làm từ khi bản báo cáo được đăng tải. Ông nói rằng không có thay đổi căn bản nào trong các luật pháp Trung quốc mà điều hành các sự cấy tạng từ khi bản báo cáo được đăng tài.

Bà Zeng Zheng, một học viên Pháp Luân Công, nói về kinh nghiệm của bà tại một Trại Lao động nữ tại Bắc Kinh. Bà nói rằng chánh phủ đã thực hịên sự khám sức khỏe toàn diện trên 20 học viên Pháp Luân Công, kể cả bà. Các sự khám sức khỏe đó rất chặt chẽ, nhưng họ không bao giờ được cho biết các kết quả. Bà Zeng nói rằng các sự khám sức khỏe là một phần của chương trình mổ cắp nội tạng.

Bác sĩ Yuan Hong, một cựu y sĩ mổ tim tại y viện Đại học Y khoa Trung quốc tại Thẩm Dương, nói rằng sự cắt lấy nội tạng từ các tù nhân để lấy lợi không còn là một bí mật tại Trung quốc. Nhiều các đồng nghiệp của ông đã làm nó. “Vì vậy, tôi hoàn toàn tin rằng có sự mổ cắp lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi biết rằng chánh phủ Trung quốc có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, và không ai còn biết họ ở đâu. Vì vậy, không ai có thể biết nội tạng của họ có bị cắt lấy hay không. Nguồn lợi quả to lớn,” Bs Yuan nói.

“Một nhà giải phẫu tại Y viện Fuwai tại Bắc Kinh nói với tôi rằng khi họ cần nội tạng, họ sẽ mang một tù nhân đến một phòng kín trong y viện và cắt lấy nội tạng từ người đó trong khi người này vẫn còn sống. Tôi là một bác sĩ tim, và tôi biết một trái tim phải bị cắt lấy trong khi người đó vẫn còn sống. Một lần tôi nhìn thấy một đồng nghiệp cầm một trái tim mà vừa mới được cắt lấy từ một người còn sống,” Bs. Yuan nói.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/11/183904.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/13/99780.html
Đăng ngày: 4-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share