Bài viết của một học viên tại Thụy sĩ

[MINH HUỆ 27-8-2008] “Xin cảm ơn rất nhiều đã nói cho chúng tôi biết những điều này. Cầu chúc may mắn! Tôi chúc chư vị thành công,” một người phụ nữ đã nói sau khi nghe các chi tiết về cuộc bức hại từ một học viên Pháp Luân Công trên đường phố.

2008-8-26-swiss-01--ss.jpg
Dân chúng tại gian hàng thông tin Pháp Luân Công biết về cuộc bức hại

2008-8-26-swiss-02--ss.jpg
Ký tên của họ để ủng hộ Pháp Luân Công

2008-8-26-swiss-03--ss.jpg
Ký tên của họ để ủng hộ Pháp Luân Công

Ngày 23 tháng tám 2008, các học viên Pháp Luân Công tại Bern, Thụy sĩ, lập một gian hàng thông tin để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều người dân Thụy sĩ nhìn thấy các hình ảnh và hỏi các tài liệu, và cả ký tên để ủng hộ Pháp Luân Công. Sau khi một số người biết về hiệu lực trị bệnh của Pháp Luân Công, họ hỏi thăm cách nào học tập. Cũng có nhiều người dân địa phương hỏi nhiều câu hỏi trước, nhưng sau đó hiểu rõ hơn sau khi được nói chuyện với các học viên tại gian hàng.

Vào khoảng trưa, một người phụ nữ tuổi trung niên nói với một học viên, “Tôi đã đến Trung quốc và nhìn thấy tại Trung quốc có nhiều chùa. Cũng có nhiều nhà thờ và nhiều người trong đó, và tôi không nhìn thấy thứ khủng bố mà chư vị nói đó. Tôi cảm thấy dân chúng tại Trung quốc có tự do tín ngưỡng.” Người học viên nói với bà ta, “Trong những năm gần đây, Trung quốc quả có xây cất nhiều chùa và nhà thờ, và quả có nhiều người trong đó. Nhưng trong lịch sử Trung quốc, các chùa là nơi mà các tăng tu luyện và là nơi mà dân chúng đến chiêm ngưỡng Phật, và không phải là nơi để người ta đi ngắm cảnh và làm tiền. Nhưng bây giờ các nơi đó trở thành những nơi mà chánh phủ và các người gọi là tăng đó làm tiền. Các chùa Trung quốc mà được chấp nhận bởi chính phủ là tất cả đều bị kiểm soát bởi ĐCSTQ. Các thành viên của họ đầu tiên phải nghe theo lời của các lãnh đạo Trung Cộng, và sau đó Thượng đế đến sau. Tại Trung quốc, các cha cố công giáo không phải chỉ định bởi Tòa thánh, mà là bởi ĐCSTQ. Tại Trung quốc có người mà thật sự tin nơi Công giáo, nhưng trong ý muốn của họ, để tránh bị kiểm soát bởi ĐCSTQ, họ đã hợp thành các nhà thờ tại tư gia gọi là ‘nhà thờ dưới hầm’. Nhưng trong những năm nay, họ không ngừng bị bức hại bởi ĐCSTQ. Nhiều người đã bị bắt và giam trong tù. Cũng có cuộc bức hại chín năm dài tàn bạo trên Pháp Luân Công. Hơn 3,000 học viên Pháp Luân Công đã được kiểm chứng là bị chết vì kết quả trực tiếp của cuộc bức hại, và nhiều người hơn nữa đã bị bắt và giam cầm. Làm sao có thể nói là Trung quốc có tự do tín ngưỡng?”

Sau đó người phụ nữ hỏi, ” Nhưng trong lúc Thế Vận Hội, khi có nhiều ký giả đến Trung quốc, họ không thể điều tra điều này sao?”

Người học viên nói, “Khi ĐCSTQ bức hại những người này vì đức tin của họ, nó luôn được làm một cách bí mật, và cả phần đông dân chúng Trung quốc cũng không biết về đó. Làm sao Trung quốc có thể để cho ký giả ngọai quốc điều tra về các điều đó?”

Người phụ nữ này ngưng một lúc và sau đó hỏi, “Nếu chư vi bí mật tập luyện, ĐCSTQ sẽ không bức hại chư vị phải không?”

Người học viên trả lời, “Kỳ thật, nhiều người đã bị bức hại cả khi họ tập luyện bí mật trong nhà họ. Nhưng, ngoài ra, tập luyện nơi công cộng là quyền của chúng tôi. Chúng tôi không có làm điều gì sai, tại sao chúng tôi không thể tập một cách công khai? Hơn nữa, cuộc bức hại này đã xảy ra, vì vậy những người trong chúng tôi ở ngoại quốc đã đứng lên. Vì tại Trung quốc, nhiều người như vậy đã bị bức hại bởi ĐCSTQ, chúng tôi có trách nhiệm phải đứng lên và nói dùm họ, nói với dân chúng, và ngưng cuộc bức hại bởi ĐCSTQ”

“Sau khi chư vị làm như vậy, chính phủ Trung quốc có thay đổi không?” người phụ nữ hỏi.

“Hiện nay họ vẫn không thay đổi. Nhưng càng ngày càng có nhiều người tại Trung quốc và ở hải ngoại dần dần biết về các dữ kiện Pháp Luân Công đang bị bức hại. Nhiều người đã ủng hộ chúng tôi, và đòi hỏi chấm dứt cuộc bức hại. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi tiếp tục cố gắng, tất cả điều này sẽ thay đổi,” người học viên xác nhận.

Sau khi nghe các hoc viên kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi, người phụ nữ nói, “Xin cám ơn nhiều lắm đã nói cho tôi biết tất cả điều này. Chúc may mắn! Tôi xin chúc chư vị thành công!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/27/184853.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/9/3/100358.html
Đăng ngày 8-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share