Bài một học viên Pháp Luân Công tại Peru
[MINH HUỆ 25-07-2007] Ngày 21 tháng Bảy 2007, lúc 4:00 giờ chiều, các học viên Pháp Luân Công tại Peru tụ họp bên ngoài tòa Đại sứ Trung quốc để phản đối cuộc khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà đã kéo dài trong tám năm. Họ cũng tưởng niệm các bạn đồng tu đã chết vì hậu quả của cuộc khủng bố tại Trung quốc. Các học viên mang hoa trắng trên ngực và trang trọng tưởng niệm trong năm phút các bạn đồng tu đã chết của họ. Sau khi ngồi thiền trong 45 phút, các học viên phát Chánh Niệm. Sau đó, họ trình diễn năm bài Công Pháp của Pháp Luân Công và đốt nến để tưởng niệm thêm năm phút nữa.

2007-7-24-peru720-01--ss.jpg

2007-7-24-peru720-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Peru đốt nến tưởng niệm bên ngoài Tòa Đại Sứ Trung quốc để phản đối cuộc khủng bố.

Theo các thống kế chưa đầy đủ, và được kiểm chứng bởi các kênh thông tin địa phương, trong tám năm qua từ ngày 20 tháng Bảy 1999, 3067 học viên Pháp Luân Công đã bị chết do hậu quả của cuộc khủng bố. Tối thiểu 6000 học viên đã bị tuyên án bất hợp pháp. Hơn một trăm ngàn học viên đã bị tuyên án lao động cưỡng bách. Hàng ngàn học viên đã bị ép vào các bệnh viện tâm thần, nơi mà họ bị tra tấn bằng cách ép dùng những thứ thuốc làm hại hệ thần kinh trung ương.

ĐCSTQ đã sử dụng hơn một trăm phương pháp để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Nhóm người bị chúng nhắm vào nhiều nhất là những người đàn bà trung niên và các học viên cao tuổi. Vào tháng Ba 2006, tin chấn động được tiết lộ là ĐCSTQ đã gặt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống đế kiếm lợi. Các chứng cớ  đã được điều tra và kiểm chứng.

Pháp Luân Công được giới thiệu với công chúng tại Peru vào năm 2000. Vào tháng Bảy mỗi năm, các học viên tại Peru tưởng niệm các bạn đồng tu của họ mà đã bị chết vì khủng bố. Các học viên cũng kêu gọi chấm dứt cuộc khủng bố Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/25/159540.html
Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/27/88053.html
Đăng ngày: 03-03-2009  ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share