Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30–07–2009] Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đang duy trì trang web Minh Huệ trong nhiều năm đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm kỷ niệm 10 năm thành lập trang web Minh Huệ. Sư Phụ đã đến giảng Pháp tại pháp hội mặc dù Ngài rất bận. Có 23 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong pháp hội. Các học viên tham dự pháp hội nghĩ nó rất bổ ích và có ý nghĩa.

Sư Phụ đã nhấn mạnh lại sự quan trọng của trang web Minh Huệ và nhắc nhở những người tham gia pháp hội về tầm quan trọng về vấn đề an ninh. Không nên để lại lỗ hổng nào để cho ĐCSTQ lợi dụng.

Các học viên đã đề cập đến việc rằng cho dù họ sống ở bên ngoài Trung Quốc nhưng trái tim của họ luôn hướng đến các đồng tu ở Trung Quốc. Hàng ngày họ cùng nhau làm việc. Mặc dù yêu cầu về an ninh của công việc trên trang web Minh Huệ có gây ra một vài điều bất tiện, họ đã âm thầm vượt qua được những khó khăn đó. Họ đã kết hợp phương thức tu luyện đại đạo vô hình với cách quản lý có kỷ luật để phối hợp tốt trong tất cả các tình huống của Chính Pháp.

Các học viên tham dự pháp hội đã chia sẻ cùng một quan điểm là: 10 năm qua tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp đã cho phép họ cảm nhận được sự từ bi của Sư Phụ và sự thâm sâu của Pháp lý. Bất kể những khó khăn nào mà họ đã trải qua, nó không đáng để so sánh với những gì mà Pháp đã mang lại cho họ. Họ đã quyết tâm đi theo những lời chỉ dẫn của Sư Phụ để làm tốt công việc trên trang web Minh Huệ trong thời kỳ cuối của Chính Pháp.

Một học viên đã tham gia pháp hội riêng cho trang web Minh Huệ năm 2004 và lại tham gia năm 2009 nói rằng lần trước ông có thể cảm nhận được rằng các học viên đã làm việc cực nhọc, nhưng cực nhọc đó là tốn nhiều công sức. Lần này ông có thể nói thông qua những kinh nghiệm đã được chia sẻ rằng họ đã trưởng thành hơn và có lý trí hơn. Các bài chia sẻ đã đầy sự chân thực, chính tín, và hy vọng.

(Chú ý: Hầu hết các bài chia sẻ kinh nghiệm của pháp hội này không thể được phát hành vì cuộc bức hại đang tiếp diễn. Kính mong các đồng tu lượng thứ!)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/30/205575.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109656.html
Đăng ngày: 02 – 08– 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share