[MINH HUỆ 15-06-2009] Vào ngày 07-06-2009, hơn 5,000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 5 châu lục và hơn 40 quốc gia đã tề tựu tại Trung tâm phố Westchester, New York để tổ chức một cách trang nghiêm Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hàng năm. Vào khoảng 2 giờ chiều, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã tới Pháp hội để giảng Pháp, đồng thời trả lời các câu hỏi của học viên trong vòng hai giờ rưỡi.

2009-6-15-nyfahui0607-02--ss.jpg
Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp

2009-6-15-nyfahui0607-03--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

2009-6-15-nyfahui0607-04--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

2009-6-15-nyfahui0607-05--ss.jpg
Hội trường Pháp hội


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/15/202806.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108374.html

Đăng ngày 19-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share