[MINH HUỆ 11-5-2009] Ngày 10-5-2009, Hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội. Gần 150 đồng tu từ các tỉnh thành đã tề tựu dự Pháp hội nghiêm trang này. Chiểu theo Pháp mà Sư phụ dạy, các đệ tử Việt Nam đã chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội của mình trong tu luyện và chứng thực Pháp, từ đó nhận ra những thiếu sót ở bản thân sao cho sau này thực hiện ngày càng tốt hơn nữa. Đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam cũng nhân dịp Pháp Hội để bày tỏ lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ sự tôn kính nghiêm trang nhất đến Sư phụ Từ bi Vĩ đại nhân ngày 13 tháng 5 sắp tới.

Toàn cảnh Pháp hội

Toàn cảnh Pháp hội

Đệ tử chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13-5

Đệ tử chúc mừng sinh nhật Sư phụ và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13-5

Một đệ tử Đại Pháp đang đọc bài chia sẻ kinh nghiệm

Một đệ tử Đại Pháp đang đọc bài chia sẻ kinh nghiệm

Các đệ tử Đại Pháp đang xem chương trình Nghệ Thuật Thần Vận

Các đệ tử Đại Pháp đang xem chương trình Nghệ Thuật Thần Vận

Pháp Hội bắt đầu bằng phát chính niệm tập thể, tiếp đó các đệ tử cùng nhau đồng thời đọc Luận Ngữ. Sau đó là phần chia sẻ tâm đắc thể hội của các đệ tử Đại Pháp Việt Nam.

Có 14 bài chia sẻ tâm đắc thể hội từ các đệ tử Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu, Bình Đà, và có cả bài chia sẻ của một đệ tử người Việt đang sinh sống ở Đức và một đệ tử đang học tập ở Nga. Các bài chia sẻ vô cùng cảm động. Nhiều đồng tu đã bật khóc khi cảm nhận được sự vĩ đại và từ bi vô hạn của Đại Pháp và của Sư phụ.

Hầu hết các bài viết là của các đệ tử mới học nửa năm, một năm, và hai năm. Một đệ tử tu Đại Pháp gần 2 năm đã đọc bài viết rất dài nói lên tầm quan trọng của giảng thanh chân tướng, và khích lệ các đồng tu hãy bước ra để thực hiện thệ nguyện lịch sử xa xưa của mình. Một đệ tử viết về kinh nghiệm giảng thanh chân tướng cho người Hoa sống hoặc du lịch tới Việt Nam. Một đệ tử trẻ ở Sài Gòn có bài chia sẻ trong tu luyện đã vượt qua những khó nạn như thế nào khi bước ra giảng thanh chân tướng ở môi trường quanh mình. Một đệ tử cao tuổi mới đắc Pháp một năm có bài viết và làm thơ rất cảm động, nói lên kinh nghiệm tham gia tập công hàng ngày ở công viên và kinh nghiệm hồng Pháp cho thân bằng hảo hữu. Rất nhiều các khía cạnh tu luyện khác cũng được đề cập đến trong các bài chia sẻ tâm đắc thể hội: cân bằng giữa công tác người tường và việc Đại Pháp, cởi mở và từ bi hơn nữa khi xử lý mâu thuẫn trong gia đình, tầm quan trọng của tu khẩu, đột phá cái tâm người thường để đồng hoá hoàn toàn trong Pháp, học thuộc Chuyển Pháp Luân, v.v.

Sau khi phát chính niệm, lúc 5:15 chiều, Pháp Hội kết thúc. Sau đó các đồng tu chụp ảnh với khẩu hiệu thể hiện lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cũng là nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

Dự xong Pháp Hội, các đệ tử Việt Nam thu được rất nhiều lợi ích cho tu luyện, nhiều đệ tử đã bày tỏ rằng mình sẽ gắng sức tu luyện tinh tấn hơn nữa, và nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Chúng con vô vàn biết ơn cơ hội mà Sư phụ Từ bi Vĩ đại đã cấp cho, và đệ tử Việt Nam sẽ nỗ lực tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Share