Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2017] Ngày 26 tháng 8 năm 2016, bà Vưu Tú Anh, một hoc viên Pháp Luân Công 72 tuổi bị bắt tại nhà của mình và bị kết án một năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi thời gian thụ án của bà sắp hết, gia đình bà Vưu được thông báo rằng Phòng 610 địa phương có kế hoạch chuyển bà Vưu từ nhà tù tới trung tâm tẩy não vì bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Tên chính thức của trung tâm tẩy não là Trường Giáo dục Pháp luật Thượng Hải. Nó được đặt bên trong Khu phức hợp Đào tạo Cảnh sát Thượng Hải. Bên ngoài tòa nhà gắn một tấm biển ghi: “Trung tâm Hoạt động Cảnh sát 751”. Lãnh đạo của trường là cựu giám đốc Trại Lao động Cưỡng bức Thượng Hải, Tưởng Kỳ Quỳnh.

Trường Giáo dục Pháp luật Thượng Hải dưới sự kiểm soát của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống pháp luật.

Trước đây, nhân viên của trung tâm tẩy não là những công nhân thời vụ hợp đồng hai tháng. Chiến thuật của họ đơn giản và trực tiếp như buộc các học viên phải xem những video vu khống Đại Pháp và viết báo cáo về nhận thức của mình.

Những năm gần đây đã có sự thay đổi. Nhân viên trở lên chuyên nghiệp hơn, một vài người còn có kiến thức về tâm lý học và các phương pháp tẩy não cũng trở nên chuyên biệt hơn.

Có ít nhất năm học viên Pháp Luân Công khác đã bị đưa đến trung tâm tẩy não trong năm nay.

1. Học viên Sương Thiềm Thu đã bị đưa đến trung tâm tẩy não trong tháng 2 năm 2017.

2. Học viên Hứa Long Cầm bị bắt vào ngày 3 tháng 3 và bị đưa đến trung tâm tẩy não ngày 8 tháng 3.

3. Học viên Chu Kỷ Cần bị bắt vào ngày 13 tháng 5 và bị đưa đến trung tâm tẩy não 10 ngày sau đó.

4. Học viên Tiễn Kiến Anh đã bị đưa đến trung tâm tẩy não sau khi thụ án hai năm tù.

5. Học viên Ứng Ngọc bị đưa đến trung tâm tẩy não 30 ngày sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng 4 và được trở về nhà vào ngày 25 tháng 7.

Ngày 11 tháng 7, bà Chu Mỹ Quyên đã bị bắt. Ba tuần sau, các nhân viên thuyết phục để gia đình bà Chu đồng ý đưa bà tới trung tâm tẩy não, nhưng gia đình bà Chu từ chối. Bà Chu đã được trở về nhà vào ngày 10 tháng 8.

Bài viết liên quan:

Bà Vưu Tú Anh 72 tuổi bị giam giữ phi pháp hơn 100 ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352529.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/24/165148.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share