Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2016] Vài ngày trước, tôi sử dụng những tờ tiền giấy có chứa thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại để thanh toán tiền ăn tối trong một nhà hàng. Khi người chủ nhà hàng đọc được thông điệp ghi trên tờ tiền, ông ấy nói: “Giang Trạch Dân đúng là một người xấu xa.”

Tôi gật đầu đồng ý với ông và nói hiện có hơn 200.000 người đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hỏi ông đã làm tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội) chưa. Ông đáp: “Tôi đã thoái rồi, thoái qua điện thoại.”

Những người khách hàng khác lắng nghe khi ông tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt,” ông nói, “và Giang Trạch Dân đã làm rất nhiều việc tàn ác, bao gồm cả việc ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang còn sống. Thật quá khủng khiếp!” Ông biết rằng khi người ta thoái đảng, họ sẽ được bảo hộ khỏi những thảm họa trong tương lai và cũng khuyến khích những khách hàng của mình nên thoái đảng.

Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được luyện tập rộng rãi ở Đài Loan, Hồng Kông và về “Tàng tự thạch” ở huyện Quý Châu. Ông nói mình sẽ lưu ý và sẽ tìm hiểu thêm thông tin qua mạng Internet.

Trước khi rời đi, tôi tặng ông một phần mềm đột phá phong tỏa mạng Internet và một vài tài liệu Đại Pháp. Ông cảm ơn rồi nói rằng ông đã có nhiều tài liệu và tờ rơi ở nhà, và ông cũng đã đọc chúng.

Ngày càng nhiều người đã nhận ra sự thật

Vào một hôm khác, tôi mua khoai tây nướng của một người bán dạo trên phố, và hỏi ông đã thoái đảng chưa. Ông đáp, bởi vì sự tham nhũng, hủ bại của đảng, ông chưa bao giờ gia nhập cả. Ông cũng nói rằng, ông đã biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và nhận vài tờ tài liệu chân tướng.

Khi người sửa máy giặt đến để sửa máy, tôi đã tận dụng cơ hội này để khuyến khích anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ấy đã ngay lập tức đồng ý, vì thế tôi đã giúp anh truy cập trang “Trung tâm phục vụ thoái đảng toàn cầu” trên máy tính. Anh đã thoái đảng luôn và thể hiện sự quan tâm muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, tôi giúp một đồng nghiệp thoái đảng. Cô ấy nói, trước đây có vài đảng viên đã khuyến khích cô vào đảng nhưng cô từ chối. Khi cô gặp tôi, cô thường hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi đã nói chuyện với tất cả những người hàng xóm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiêu người trong số họ không thích Đảng Cộng sản, vài người hỏi xin tôi lịch treo tường Pháp Luân Đại Pháp, và đã mang những cuốn lịch đó đến treo ở cửa hàng của mình. Ngày càng có nhiều người quanh tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai trái.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/24/324550.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/3/155778.html
Đăng ngày 15-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share