[MINH HUỆ 23-06-2009] Vào lúc 9:00 sáng ngày 22, tháng 6, 2009, toà án quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã tổ chức phiên toà của học viên Đại Pháp, ông Lật Chí Cương. Thẩm phán Tống Thành Chương, đã sắp xếp những thủ đoạn để ngăn cản các luật sư bào chữa theo mọi hướng tích cực cho ông Lật.

2009-6-22-haerbing_pohai.jpg
Học viên Lật Chí Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân

Vào ngày 28, tháng 2, 2009, học viên Lật Chí Cương từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đang trong lúc họp mặt cùng với các bạn bè ở nhà thì Trưởng Phòng 610, Lý Thụ Tân phối hợp với cảnh sát từ Đội An Ninh Quốc Gia Nam Cương và Sở Cảnh sát Hưng Lộ, đã đột ngột mở cửa và bắt cóc ông. Phiên toà quận Nam Cương được tổ chức cho ông vào lúc 9:00 sáng ngày 22, tháng 6, 2009.

Mẹ của ông Lật đã uỷ thác cho luật sư Bắc Kinh ông Giang Thiên Dũng biện hộ vô tội cho ông Lật. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ĐCSTQ vẫn chưa cho phép ông Giang qua các kỳ thi chứng nhận luật sư. Điều này buộc mẹ ông Lật phải tìm luật sư khác, ông Lý Trường Minh, cũng là luật sư Bắc Kinh, biện hộ cho con trai bà.

Vào lúc 8:30 sáng ngày 19, tháng 6, 2009, ông Lý Trường Minh đến Toà án Quận Nam Cương và nói chuyện với Tống Thành Chương, người thẩm phán chịu trách nhiệm cho trường hợp này. Luật sư đã yêu cầu bản sao những ghi chép về sự việc, nhưng Tống không cho phép luật sư có các bản sao, và chỉ cho phép luật sư xem lại trên máy. Sau khi ông Lý xuất các giấy tờ chứng minh quyền đại diện cho ông Lật Chí Cương, Tống đã thay đổi quyết định và nói rằng trường hợp này đòi hỏi phải có chỉ thị tường tận của thẩm phản chủ trì. Khi Tống quay lại, ông ta nói rằng ông Lật Chí Cương phải ký vào tài liệu trước khi luật sư có thể thay đổi.

Vào ngày 19, tháng 6, 2009, lúc 10:30 sáng, luật sư Lý Trường Minh cùng với một luật sư khác đi đến Đội An Ninh Quốc gia Nam Cương để thăm ông Lật Chí Cương đang bị giam giữ. Sau khi các thủ tục giấy tờ được hoàn thành, một người được giới thiệu là giám đốc nhà tù đã đến và nói rằng Đội An Ninh Quốc gia không cho phép viếng thăm.

Ông Lý Trường Minh vội đến Đội An ninh Quốc gia Nam Cương để giải quyết vấn đề, nhưng họ nói rằng trường hợp đó đã được chuyển đến toà án, và nó không còn trong quyền hạn của họ nữa. Họ biện hộ rằng họ không có quyền từ chối cuộc viếng thăm.

Khi 2 luật sư quay về lại nhà tù thì trời đã giữa trưa. Và lúc đó là ngày thứ 7 trong tuần, và ngày thứ 2 sắp tới là ngày xử án, ông Lý Trường Minh rất lo lắng, vì thế ông đợi cho đến lức 1:30 chiều, hai luật sư lại vào nhà tù một lần nữa. Người được gọi là Giám đốc lại xuất hiện và lặp lại Đội An ninh Quốc gia không cho phép sự viếng thăm.

Ông Lý Trường Minh lập tức gọi điện đến Đội trưởng Độ An Ninh Quốc gia, Vương Lập Quốc, cùng với người được gọi là giám đốc đứng bên cạnh ông. Sự phản hồi mà ông nhận được là Đội An Ninh Quốc gia không ngăn cấm sự viếng thăm. Lúc đó, người được gọi là giám đốc đã bị buộc phải nói ra sự thật. Thẩm phán từ chối sự viếng thăm, và nhà tù không thể giúp các luật sư, vì thế 2 luật sư nên tìm đến thẩm phán.

Ông Lý Trường Minh gọi cho Tống Thành Chương một lần nữa. Tống nói, “Chúng tôi đang bận họp,” và treo máy và không trả lời điện thoại. Luật sư Lý không có được cơ hội nào để gặp ông Lật Chí Cương.

Phiên toà được xét xử vào ngày 22, tháng 6, 2009. Giám đốc Nhà tù Quận Nam Cương và thẩm phán Tống Thành Chương đã từ chối quyền của các luật sư được lên tiếng với những bằng chứng buộc tội và xem lại các ghi chép về trường hợp đó. Đây là hành vi chà đạp đối với luật pháp của những người lẽ ra phải bảo vệ luật pháp.

Toà Án Nam Cương thành phố Cáp Nhĩ Tân:

Tống Thành Chương, Thẩm phán: 86-137-96685933 (Di động) , 86-451-82721457 (Văn phòng), 86-451-82502616 (Di động)

Viện trưởng Tôn: 86-451-82700399

Vương Lập Quốc, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia quận Nam Cương: 86-13354515677 (Di động)


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/7/8/109001.html
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203279.html
Đăng ngày: 08-07-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share