Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-10-2016] Ngày 27 tháng 9 năm 2016, bà Dương Á Bình, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô đã bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 20 tháng 8, bà Dương đã bị cảnh sát bắt giữ ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi bà làm các công việc thời vụ. Phiên tòa xét xử bà đã diễn ra tại tòa án huyện Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải.

Bà đã thuê một luật sư từ Bắc Kinh tới để bảo vệ mình trong phiên xét xử. Luật sư từ Bắc Kinh đã lập luận rằng, Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị đạo đức phổ quát của con người, luật pháp của Trung Quốc hiện hành cũng không quy kết Pháp Luân Công là tà giáo, con người được quyền tự do ngôn luận và thân chủ của ông không bị truy tố vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp quy định.

Tòa án cũng chỉ định một luật sư, người đã nhận được chỉ đạo phải buộc tội bà Dương. Đến giữa buổi, người luật sư được tòa chỉ định này đã thay đổi lập trường của mình và nói rằng bà Dương không vi phạm pháp luật khi cố gắng trở thành người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Gia đình bà Dương đã từng cảm thấy rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của bà đã mang tới cho gia đình nhiều rắc rối. Tuy nhiên, họ đã xúc động khi thấy người luật sư chính nghĩa ở Bắc Kinh đã dám biện hộ vô tội cho bà và họ bắt đầu nhận ra rằng người thân của mình không làm điều gì sai.

Vài người đã tới để cảm ơn luật sư sau khi phiên tòa kết thúc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/2/335784.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159400.html

Đăng ngày 25-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share