Nghệ sĩ clarinet: Louis từ Pháp; Nghệ sĩ đàn hạc: Nelee từ Hy Lạp

[MINH HUỆ 11-05-2015]

Download (11.2mb)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/308417.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150702.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share