Bài của Dương Thiện, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2015] Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhiều học viên Pháp Luân Công tài năng đã chế tác các tác phẩm nghệ thuật giúp truyền cảm hứng cho những người khác.

Được truyền cảm hứng từ bài thơ bên dưới, Dương Thiện đã tạo ra tác phẩm điêu khắc hồ lô này:

fcaf45d4580f276ef1328fe44d7b42ed.jpg

“Ám hương phù động đãng vân thiên

Hoa ảnh tằng điệp triển tiếu nhan

Đóa đóa báo xuân hô thiện niệm

Tảo minh chân tướng hữu phúc duyên”

Tạm dịch:

“Hoa mai lơ lửng giữa đất trời

Vô số bông hoa nở rộ cười

Đóa đóa báo xuân khơi thiện niệm

Sớm minh chân tướng có phúc duyên.”

Kích thước: Đường kính 11.5 cm, c ao 26.5 cm

Ghi chú: Những bông hoa và chữ Phúc (福) tiếng Trung được khắc ở thân hồ lô. Năm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được khắc lên bề mặt và sơn màu đỏ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/19/309631.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150694.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share