Sáng tác nhạc: Jecek Wohlers và Trần Quốc Hoa, hai học viên người Đức; chơi sáo: Trần Quốc Hoa; đánh Piano: Jacek Wohlers

[MINH HUỆ 15-05-2015]

2015-5-14-mh-hope-2--ss.jpg

Download: Mp3


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309512.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150730.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share