Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2015]

82ab0e04ba948c5f19be5897e9f7abff.jpg

Toàn thể gia đình tôi đã được hưởng hồng ân hạo đãng của Sư phụ Lý Hồng Chí kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi rất biết ơn sự cứu độ của Sư phụ. Để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi làm ra tác phẩm nghệ thuật này để bày tỏ lòng kính trọng vô bờ và sự cảm kích với Sư phụ! Cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309634.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150628.html

Đăng ngày 16-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share