Bài viết của Thải Cục, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 29-5-2016] Ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và kỷ niệm năm thứ 24 giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Nhiều quận huyện, thành phố và thị trấn đã ban hành các tuyên bố, bằng khen và chứng nhận để chào mừng sự kiện và tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đánh giá cao đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) cho cộng đồng địa phương.

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-01--ss.jpg

Ủy viên điều hành Quận Cam (Orange) Steven M. Neuhaus

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-04--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của ủy viên điều hành Quận Cam Steven M. Neuhaus

Ông Steven M. Neuhaus, ủy viên điều hành Quận Cam, nói trong tuyên bố:

“XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), là một môn tu luyện tự thân của Trung Quốc cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; và

“XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp nên được ca ngợi và công nhận rộng rãi bởi những lợi ích to lớn cả về thể chất, trí óc, và tinh thần mà pháp môn mang lại cho hơn 100 triệu học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới; và

“XÉT THẤY, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Cam đã tận tụy phó xuất thời gian biểu diễn vũ múa và âm nhạc Trung Quốc cổ điển trên toàn thế giới để chia sẻ di sản quý báu 5.000 năm văn minh với thế giới; tổ chức các sự kiện văn hóa, các lớp học luyện công miễn phí ở các trung tâm cộng đồng địa phương, các trung tâm cao cấp, thư viện, công viên, triển lãm và các hội chợ sức khỏe, đồng thời cũng tham giac các sự kiện cộng đồng mang lại nhiều lợi ích cho các cồng đồng địa phương và;

“XÉT THẤY, kề từ năm 1999, đối mặt với chiến dịch ‘nhổ tận gốc’ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và phản đối cuộc bức hại bằng kháng nghị ôn hòa, qua đó đã tạo ra một nguồn động lực mạnh mẽ cho những người theo đuổi tự do và khao khát cải thiện tương lai Trung Quốc cũng như Thế giới; và

“XÉT THẤY, hàng nghìn danh hiệu và giải thưởng minh chứng những thành tựu đáng ghi nhận của ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp tôn kính, và là minh chứng cho sự kính trọng của nhiều quan chức Hoa Kỳ và đại diện của các động đồng quốc tế đối với ông; và

“DO ĐÓ, BẰNG TUYÊN BỐ NÀY, tôi, Steven M. Neuhaus, Ủy viên Điều hành Quận Cam, nhân đây xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Lý Hồng Chí, và tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP ở quận Cam, New York.”

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-03--ss.jpg

Thị trưởng Josehp M. DeStefano của thành phố Middletown

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-04--ss.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Joseph M. DeStefano của thành phố Middletown

Thị trưởng Joseph M. DeStefano của thành phố Middletown tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2015 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của thành phố.

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-05--ss.jpg

Thị trưởng Kathy M. Sheehan của thành phố Albany

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-06--ss.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Kathy M. Sheehan của thành phố Albany

Thị trưởng Kathy M. Sheehan của thành phố Albany tuyên bố rằng từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố.

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-07--ss.jpg

Ủy viên Điều hành Quận Nassau ông Edward P. Mangano

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-08--ss.jpg

Tuyên bố của Ủy viên Điều hành Quận Nassau ông Edward P. Mangano

Ủy viên Điều hành Quận Nassau ông Edward P. Mangano tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của quận.

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-09--ss.jpg

Ủy viên Điều hành Quận Suffolk ông Steven Bellone

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-10--ss.jpg

Tuyên bố của Ủy viên Điều hành Quận Suffolk ông Steven Bellone

Ủy viên Điều hành Quận Suffolk ông Steven Bellone tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại quận này.

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-11--ss.jpg

Thị trưởng Reginald Spinello của thành phố Glen Cove

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-12--ss.jpg

Chứng nhận của Thị trưởng Reginald Spinello của thành phố Glen Cove

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-13--ss.jpg

Giám sát viên Edward P. Romaine của thị trấn Brookhaven

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-14--ss.jpg

Tuyên bố của Giám sát viên Edward P. Romaine của thị trấn Brookhaven

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-15--ss.jpg

Giám sát viên Angie M. Carpenter của thị trấn Islip

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-16--ss.jpg

Bằng khen của Giám sát viên Angie M. Carpenter của thị trấn Islip

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-17--ss.jpg

Giám sát viên Judi Bosworth của thị trấn Bắc Hempstead

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-18--ss.jpg

Chứng nhận của Giám sát viên Judi Bosworth của thị trấn Băc Hemstead

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-19--ss.jpg

Giám sát viên Sean M. Walter của thị trấn Riverhead

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-20--ss.jpg

Tuyên bố của Giám sát viên Sean M. Walter của thị trấn Riverhead

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-21--ss.jpg

Giám sát viên Scott A. Rusell của thị trấn Southold

2016-5-28-minghui-newyork-proclamation-22--ss.jpg

Tuyên bố của Giám sát viên Scott A. Rusell của thị trấn Southold


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329385.html

Bạn tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/31/157231.html

Đăng ngày 9-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share