[MINH HUỆ 22-5-2016] Thị trưởng James Brianard của Carmel, Indiana tuyên bố tháng 5 năm 2016 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố nhấn mạnh vào ngày 13 tháng 5, hàng triệu người trên khắp đất nước sẽ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 24 năm Ngày giới thiệu một trong những pháp môn tu luyện thiền định phổ biến nhất thế giới này.

Tuyên bố cũng chỉ ra rằng hơn 100 triệu người trên toàn thế giới được khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và vị tha hơn kể từ năm 1992 thông qua tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố nhấn mạnh: “… nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cùng tham gia khi nhận ra những lợi ích mà pháp môn tuyệt vời này mang đến cho xã hội chúng ta.“

2016-5-21-minghui-indiana-proclamation-01--ss.jpg

Thị trưởng Duke A Bennett của thành phố Terre Haute, tiểu bang Indiana tuyên bố tháng 5 năm 2016 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tuyên bố nêu rõ, Pháp Luân Đại Pháp bao gồm một bộ các bài tập và thiền định tu luyện tâm trí, thân thể và tinh thần, có thể giúp đề cao cả tâm lẫn thân cho người dân trên toàn nước Mỹ.

Tuyên bố cũng chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và gắn chúng vào cuộc sống thường nhật của họ, cố gắng trở thành những người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh.

Tuyên bố nhấn mạnh Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hướng đến đề cao cảnh giới tinh thần, giúp tăng cường sức khỏe cả tâm lẫn thân cho người dân trên toàn thế giới.

2016-5-21-minghui-indiana-proclamation-02--ss.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/22/329093.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157156.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share