Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ ở tiểu bang New York

[MINH HUỆ 20-5-2016] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 vào tháng 5 năm 2016, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 103 thư chúc mừng và ca ngợi của các quan chức chính phủ thuộc các cấp chính quyền khác nhau ở tiểu bang New York. Các nghị sỹ ca ngợi nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và những lợi ích mà pháp môn mang lại cho hơn 100 triệu người trên toàn thế giới.

Bên cạnh Nghị quyết 4090 của Thượng Nghị viện New York, do Thượng Nghị sỹ Jack Martins đệ trình, tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, nhân dịp này, các Thượng Nghị sỹ thuộc các Quận 3,4, 42, và 55 cũng gửi thư chúc mừng và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-01--ss.jpg

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-02--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ của Quận 3, ông Thomas D. Croci cùng thư chúc mừng

Thượng Nghị sỹ Thomas D. Croci viết trong thư chúc mừng: “Nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện là Chân-Thiện-Nhẫn, đây chính là những giá trị nhân loại phổ quát có thể siêu việt hết thảy văn hóa, dân tộc, chủng tộc, giới tính và tuổi tác. Hiện tại, trong bầu không khí tràn ngập xung đột và không thể dung hòa trong thế giới của chúng ta đây, thì tĩnh lại mà suy xét về những giá trị và chân lý phổ quát này, thứ có thể kết nối chúng ta lại với nhau là vô cùng trọng yếu. Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý của pháp môn khích lệ con người làm người tốt, hướng thiện, mọi lúc mọi nơi đều suy nghĩ cho người khác trước. Đây chính là những chuẩn tắc mà nhân loại chúng ta nên tuân theo.”

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-03--ss.jpg

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-04--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Quận 4, ông Philip M. Boyle, và tuyên bố của mình

Thượng Nghị sỹ Philip M. Boyle viết trong tuyên bố: “Trong hơn 24 năm qua, hàng triệu người trên thế giới này đã đón nhận môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc truyền thống. Pháo môn gồm các bài tập động công và tĩnh công lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo. Thông qua quá trình tu luyện, người ta trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và vị tha hơn.”

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-05--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Quận 42, ông John J. Bonacic

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-06--ss.jpg

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-07--ss.jpg

Tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Quận 42, ông John J. Bonacic

Thượng Nghị sỹ John J. Bonacic viết trong tuyên bố: “Việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản; nó bao gồm hai phần chủ yếu, một là đề cao tự thân thông qua việc học và luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng…

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn cố gắng sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao phẩm chất đạo đức, từ đó, đạt được lợi ích về sức khỏe; và…

“Đối với những người ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp là cội nguồn sức mạnh cho những người đang phải đối mặt với cuộc bức hại; mặc dù môn tu luyện đang bị bức hại ở mảnh đất mà nó ra đời, nhưng những người tu luyện theo pháp môn vẫn bền gan vững chí theo đuổi tín ngưỡng tinh thần của họ, dù phải đối mặt với rủi ro bị cầm tù hoặc khủng khiếp hơn thế.”

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-08--ss.jpg

2016-5-19-minghui-dafaday-ny-senate-proclamation-09--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Quận 55, ông Rich Funke và tuyên bố của mình

Thượng Nghị sỹ Rich Funke quy định tuần từ ngày 9-16 tháng 5 là Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp ở Tiểu bang New York. Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là một pháp môn tu luyện tâm linh-thân thể-tinh thần thượng thừa, gồm có năm bài công pháp, tuân theo đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn…

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới cũng như trên khắp tiểu bang chúng tôi đều tận sức tổ chức các lớp học thiền định miễn phí, và giới thiệu âm nhạc và vũ múa của văn hóa Trung Quốc, đồng thời tham gia các sự kiện cộng đồng địa phương…

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng không ngừng nỗ lực dùng phương thức ôn hòa để đối đãi với cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và để cải thiện tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới này.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/20/329018.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157109.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share