[MINH HUỆ 22-5-2016] Tháng Năm này diễn ra lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 17 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới—một dịp đáng mừng để nhìn lại những lợi ích mà Pháp Luân Công đã mang lại cho thế giới. Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì lễ kỷ niệm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, bè bạn và người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới cũng quan tâm đến ngày lễ trọng đại này. 60 Hạ Nghị sỹ của Tiểu bang New York đã gửi thư chúc mừng và tuyên bố vinh danh Pháp Luân Đại Pháp, ngợi ca giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và những tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội.

Trong số các Hạ Nghị sỹ Tiểu bang New York bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Đại Pháp, có 48 Nghị sỹ đã đồng ký tên vào bằng khen do Hạ Nghị sỹ Steven Englebright ban bố.

2016-5-21-minghui-falun-gong-newyork-citation-03--ss.jpg

2016-5-21-minghui-falun-gong-newyork-citation-04--ss.jpg

2016-5-21-minghui-falun-gong-newyork-citation-05--ss.jpg

Bằng khen vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp, do Hạ Nghị sỹ Steven Englebright ban bố cùng 48 Hạ Nghị sỹ tiểu bang New York đồng ký tên

2016-5-21-minghui-falun-gong-newyork-citation-01--ss.jpg

Hạ Nghị sỹ Tiểu bang New York Steven Englebright của Quận 4

2016-5-21-minghui-falun-gong-newyork-citation-02--ss.jpg

48 Hạ Nghị sỹ đồng ký tên lên bằng khen (danh sách đầy đủ được công bố ở cuối báo cáo này).

Cuối bằng khen, các nhà lập pháp ghi nhận “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tiểu bang New York trở thành một nơi tốt đẹp hơn, họ đã tận sức để dẫn dắt và lĩnh ngộ tâm linh”, đồng thời chính thức ghi nhận ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

15 Hạ Nghị sỹ khác của Tiểu bang New York cũng gửi tuyên bố, bằng khen, thư chúc mừng cá nhân.

2016-5-22-minghui-falun-gong-newyork-citation-08--ss.jpg

Bằng khen của bà Kimberly Jean-Pierre, Hạ Nghị sỹ Quận 11

2016-5-22-minghui-falun-gong-newyork-citation-10--ss.jpg

Bằng khen của bà Charles D. Lavine, Hạ Nghị sỹ Quận 13

2016-5-22-minghui-falun-gong-newyork-citation-16--ss.jpg

Bằng khen của bà Latrice M. Walker, Hạ Nghị sỹ Quận 55

1d6982b4aa664e2d7d511a1fa878b78c.jpg

Bằng khen của bà Walter T. Mosley, Hạ Nghị sỹ Quận 57

1257f5b5b15fd5aaf06d5916252df834.jpg

Bằng khen của ông John T. McDonald, III, Hạ Nghị sỹ Quận 108

ed98d54232b0436092cd5d5867cb875d.jpg

Bằng khen của ông Andrew P. Raia, Hạ nghị sỹ Quận 12

bf1c9781eeb94fd0fff0ddf18135fa0e.jpg

Bằng khen của ông David G. McDonough, Hạ nghị sỹ Quận 14

53a7d150f079df9ba30dd45cefe4e0c8.jpg

Bằng khen của ông Brian F. Curran, Hạ nghị sỹ Quận 21

636815003a5466858948bb5f7593fae4.jpg

7a87b9a1063c81ed942e42a0844c1690.jpg

Bằng khen của ông Robert J. Rodriguez, Hạ nghị sỹ Quận 68

ce4871c0d51a95948c150f63a043d70a.jpg

Tuyên bố của bà Aileen M. Cunther, Hạ nghị sỹ Quận 100

8004c7b2523c6183d1dcee0258220c93.jpg

Bằng khen của James N. Tedisco, Hạ nghị sỹ Quận 112

cf64a70b0f989b04b1259fe4337b608b.jpg

Bằng khen của Mark C. Johns, Hạ nghị sỹ Quận 139

ca6ea9cacb71e2cb01caa15aa357b00c.jpg

Thư chúc mừng của ông Chad A. Lupinacci, Hạ nghị sỹ Quận 10

4d32eb8043c57877f2c607b46f7d0ce8.jpg

Thư chúc mừng của ông Ron Kim, Hạ nghị sỹ Quận 40

be0d332a977fd27b76f1388a6d1220c7.jpg

Thư chúc mừng của ông Walter T. Mosley, Hạ nghị sỹ Quận 57

Danh sách các Hạ nghị sỹ đồng ký tên trên bằng khen:

Carmen E. Arroyo, Will Barclay, Michael R. Benedetto, Kenneth D. Blankenbush, Karl Brabenec, James F. Brennan, Marc W. Butler, John D. Ceretto, Jane L. Corwin, Clifford W. Crouch, Janet L. Duprey, Patricia A. Fahy, Michael J. Fitzpatrick, Sandy R. Galef, Joseph M. Giglio, Mark Gjonaj, Andrew Goodell, Richard N. Gottfried, Alfred C. Graf, Aileen M. Gunther, Steve M. Hawley, Andrew D. Hevesi, Dov Hikind, Kieran M. Lalor, Peter A. Lawrence, Joseph R. Lentol, Guillermo Linares, Chad A. Lupinacci, Nicole Malliotakis, David G. McDonough, L. Dean Murray, Felix W. Ortiz, Crystal D. Peoples-Stokes, N. Nick Perry, Andrew P. Raia, Jose Rivera, Annette M. Robinson, Addie J. Russell, Robin L. Schimminger, Luis Sepulveda, Jo Anne Simon, Daniel G. Stec, Al Stirpe, Claudia Tenney, Fred W. Thiele, Jr. , Mathew J. Titone, Michelle R. Titus và Kenneth P. Zebrowski.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/22/329091.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157117.html

Đăng ngày 1-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share