[MINH HUỆ 21-5-2016] Cả Thượng viện và Hạ viện của Massachusetts đều gửi bằng khen tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New England để công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016.

Ngày 13 tháng 5 năm 2016 đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 24 năm ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trên toàn thế giới đều kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp để bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã phổ truyền môn tu luyện cổ xưa này ra công chúng.

Thượng viện bang gửi bằng khen chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016

2016-5-20-minghui-massachusetts-citation-senate--ss.jpg

Bằng khen của Thượng viện bang Massachusetts

Bằng khen có ghi: “Thượng viện Massachusetts xin gửi lời chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của New England ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016; và

Thượng viện Massachusetts cũng chúc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp thành công hơn nữa.”

Hạ viện bang gửi bằng khen

2016-5-20-minghui-massachusetts-citation-huse--ss.jpg

Bằng khen của Hạ viện Massachusetts

Bằng khen có ghi: “Toàn thể Nghị sỹ của Hạ viện Massachusetts xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới:

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Massachusetts và chúc mừng

Lễ kỷ niệm thường niên Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17

Toàn thể nghị sỹ xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng các bạn có một tương lai tốt đẹp và thành công trong mọi nỗ lực của mình.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/21/329061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157112.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share