Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2016] Vào buổi chiều ngày 25 tháng 12 năm 2015, năm học viên Pháp Luân Công đã phân phát các tờ lịch mang thông tin về môn thiền định tại một công viên đông đúc ở tỉnh Hà Bắc. Họ nói cho người dân về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trong vòng một giờ, nhiều người đã đồng ý thoái Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một người phụ nữ đã tố cáo các học viên với cảnh sát. Một cảnh sát giao thông đã đưa đội của mình tới, bắt giữ năm học viên và đưa họ tới đồn cảnh sát Thành Quan gần đó.

Khi một trong các cảnh sát nghe thấy rằng những người bị bắt giữ là các học viên Pháp Luân Công, anh ấy đã xua tay và nói: “Không, chúng tôi sẽ không giữ họ.” Cảnh sát giao thông đã hỏi tại sao. Anh ấy trả lời: “Không nghĩa là không. Nếu anh muốn, anh có thể đưa họ tới các đồn cảnh sát khác.” Viên cảnh sát giao thông tỏ vẻ tức giận và bắt đầu tranh cãi với vị cảnh sát là người muốn thả các học viên. Cuối cùng, cảnh sát giao thông đã rời đi trong sự thất vọng.

Năm học viên đã nói chuyện với nhân viên cảnh sát tại sở cảnh sát đó. Một học viên nói: “Pháp Luân Công đã bị đối xử bất công. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Cuộc đàn áp của Giang Trạch Dân là vi phạm pháp luật, Hiến pháp và các công ước nhân quyền quốc tế. Những người tham gia trong cuộc đàn áp sẽ bị đưa ra trước công lý.” Các cảnh sát đã trả lời: “Vâng, chúng tôi biết.”

Hai trong số các học viên đã được thả vào ngày hôm đó. Ba người khác bị đưa tới một trại tạm giam một cách hình thức – theo những gì nhân viên cảnh sát mô tả lại, và sau đó cũng được thả ra.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/-321909.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154820.html

Đăng ngày 24-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share