Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2015] Các nhân viên an ninh trong khu dân cư tôi sống đã cải biến rất nhiều. Hầu hết họ là những cựu công nhân đã bị sa thải và rất tốt bụng.

Tôi đã giúp hầu hết họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi năm, tôi [đều] tặng họ lịch Pháp Luân Công.

Lịch giảng chân tướng

Một buổi tối, khi đi ngang qua phòng an ninh để đến tham gia một buổi học Pháp nhóm, tôi nghe thấy [ai đó gọi] tên mình. Tôi quay lại và thấy một nhân viên an ninh trẻ đang tiến đến gần mình.

Anh ấy hỏi xin một tờ lịch giảng chân tướng Pháp Luân Công năm 2015 và tôi nói rằng tôi đã tặng hết rồi.

Anh ấy muốn bốn tờ lịch, vì mỗi người làm ca đêm cần một tờ. Anh nói với tôi rằng anh sẽ trực vào tối mai và hỏi liệu tôi có thể mang một số tờ lịch đến cho anh ấy trước ca trực không.

Tối hôm sau, khi thấy tôi đến, người đàn ông trẻ đó đi từ khá xa để đón tôi. Anh ấy hỏi xin các tờ lịch và cảm ơn tôi nhiều lần.

Những nhân viên an ninh tốt bụng

Tôi cũng tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà mình. Gần đây một học viên chuyển đến thành phố nơi tôi ở, cô không thể tìm thấy nhà tôi và đã đến nhầm nhà hàng xóm của tôi.

Một nhân viên anh ninh hỏi cô ấy xem có phải cô đang trên đường đến nhà của một phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công không. Khi cô ấy nói phải, anh ấy đã sẵn sàng dẫn cô đến nhà tôi.

Không chỉ anh ấy, mà cả bốn nhân viên an ninh khác cùng dẫn học viên này tới nhà tôi. Học viên này lo lắng nhưng không nói bất cứ điều gì.

Họ dẫn học viên này đến nhà tôi và xin năm tờ lịch ngay khi họ gặp tôi. Họ nói mỗi người trong số họ muốn một tờ.

Tôi tặng họ các tờ lịch và nhắc họ ghi nhớ: “Pháp Luân Công hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ đồng thanh nói rằng họ sẽ không quên, và rằng tất cả đều đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/320853.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154690.html

Đăng ngày14-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share