Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2015] Cả gia đình tôi đã không thể hiểu được những gì mà tôi đã phải chịu đựng sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999.

Gần đây sau khi tôi nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, các nhân viên cảnh sát đã tới sách nhiễu gia đình tôi. Một người trong nhà đã gọi điện thông báo cho những người khác và cả nhà tôi đã hiểu được bản chất của cuộc bức hại, và nhận ra rằng đó là một sự bất công.

Trước đây, gia đình tôi đã ngăn không cho tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau khi sự quấy nhiễu bắt đầu, họ đồng ý rằng kiện Giang là việc nên làm, bởi tất cả những điều tôi viết trong đơn là sự thật.

Cảnh sát đã sách nhiễu các học viên nộp đơn kiện Giang bằng thủ đoạn chỉ kiểm tra những tình tiết được liệt kê trong đơn kiện thay vì phải tự mình đi xác minh những nội dung của đơn kiện, kể từ khi chính sách khủng bố được bắt đầu. Nếu yêu cầu chữ ký, các cảnh sát điều tra phải ký vào đơn và xác thực nội dung các vụ kiện là có căn cứ.

Các học viên chỉ nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi đang thực sự cung cấp cho những nhân viên cảnh sát đã tham gia vào cuộc bức hại một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Một người cảnh sát khôn ngoan phải là người âm thầm ủng hộ và giúp đỡ các học viên khởi kiện Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/19/-319371.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153852p.html

Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share