Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2015] Dưới đây là một sự việc mà tôi vừa trải qua.

Một buổi tối, tôi đến một bệnh viện để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn thấy một bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn.

Tôi lại gần để hỏi về tình trạng của ông. Ông nói rằng vấn đề của ông là do nhiều năm qua đã uống quá nhiều rượu. Tôi hỏi liệu ông đã nghe đến việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) có thể cứu mạng ông ấy chưa. Ông nói rằng ông đã vào Đảng và không muốn thoái. Tôi giải thích cho ông nghe về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra từ khi lên nắm quyền. Sau đó cụ thể hơn, tôi nói cho ông ấy về việc ĐCSTQ đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mổ cướp nội tạng của các học viên để kiếm lời như thế nào. Tôi nói: “Nếu không thoái Đảng, ông sẽ rất nguy hiểm.”

Tôi khuyến khích ông ấy hơn nữa: “Đừng trì hoãn nữa, hãy thoái Đảng ngay bây giờ và ông sẽ được bảo vệ và khỏi bệnh.” Ông ấy đã gật đầu và đồng ý. Tôi giúp ông thoái Đảng và cũng giúp hai thanh niên chăm sóc cho ông – tất cả họ đều đã thoái Đảng.

Ngay sau đó, một thanh niên đã chỉ tay về phía ông và bảo ông hãy đứng lên và đi lại. Ngay lập tức, tôi minh bạch ra rằng đó không chỉ là sự thể hiện cho mặt minh bạch của cậu thanh niên này mà còn là một điểm hóa từ Sư phụ. Tôi nói: “Tôi nghĩ anh ấy đúng. Ông đã hiểu chân tướng và tôi nghĩ ông có thể đứng lên bây giờ được – hãy thử xem.”

Ông vẫn chưa được thuyết phục và nhìn tôi hoài nghi. Tôi khuyến khích ông ấy lại một lần nữa, cuối cùng ông đã đứng lên và bước đi. Những người quanh đó chứng kiến việc đang xảy ra và nói lớn: “Ông làm được rồi! Đúng là phép màu.” Mắt ông ấy ngấn lệ và nói: “Tôi có thể đi rồi, bây giờ tôi thực sự có thể đi lại được rồi.” Ông bước thêm mấy bước nữa.

Tôi nói với ông rằng: “Sư phụ của tôi đã làm mọi thứ, Ngài đã cứu ông.”

Họ rất vui mừng khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ họ vô cùng háo hức được học thêm và nhờ tôi biểu diễn các bài công pháp cho họ.

Hôm sau, bệnh nhân đó đã được ra viện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/13/-319062.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/9/154008.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share