[MINH HUỆ 9-12-2015] Các học viên Pháp Luân Công tại Jakarta đã tổ chức một cuộc kháng nghị nhân ngày Nhân quyền Thế giới, 5 tháng 12, để kêu gọi nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc và ủng hộ làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân gần đây vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại.

815ac8263eda5284839d7aff83e20533.jpg

Giương biểu ngữ tại cuộc kháng nghị, kêu gọi đưa Giang ra công lý

66f80540a3257a72c233092fdd033bd0.jpg

Tái hiện lại cảnh mổ cướp nội tạng

388e41acb59c8c49cb400b3c38566c9b.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân

78f069a087ad8bcabe79c957cd2e96e2.jpg

Hai cảnh sát dừng chân để tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Các học viên giơ các tấm biểu ngữ, thông qua tờ rơi, và tái hiện lại cảnh mổ cướp nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ những người có đức tin vào Pháp Luân Công đang sống ở Trung Quốc. Nhiều người đã chụp ảnh các cuộc biểu tình và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/9/320224.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154060.html

Đăng ngày 17-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share