[MINH HUỆ 16-11-2015]

Tôi là Lê Duy Tùng, học viên tại Hà Nội.

Đầu năm 2012, tôi đã gặp nhóm P.X.G., bị thuyết phục bởi những thể ngộ của họ và những điều họ thể hiện ra: ý chí kiến định, không ngại gian khổ, xả bỏ hết thảy vì Pháp… Khi đó, tôi mới đắc Pháp được vài tháng và có môi trường tu luyện khá tốt nơi người thường, nhưng do học Pháp chưa sâu và tâm chấp trước quá nhiều: tâm hiển thị, lo lắng vì mình đắc Pháp muộn, truy cầu thể ngộ… Nên tôi đã bỏ hết thảy: gia đình, trường học, bạn bè và cả môi trường tu luyện đang rất thuận lợi để tham gia vào nhóm P.X.G.

Mặc dù nhóm đã tan rã một thời gian dài, nhưng những tâm chấp trước của tôi di lưu từ thời còn trong nhóm vẫn rất lớn và ngày một mạnh hơn: cho rằng mình có bản sự, ngộ cao hơn học viên khác, thái độ nói chuyện ngạo mạn, không từ bi,… Khi về với xã hội người thường, dù đánh mất rất nhiều thứ và không thể hòa nhập lại vào xã hội người thường và một số mặt biểu hiện còn không bằng người thường, nhưng với tâm chấp trước phình to tôi vẫn luôn tự cho rằng mình đúng và luôn dùng Pháp để bao biện cho bản thân mình mà không thật sự hướng nội tìm nguyên nhân.

Cho đến gần đây, tôi mới nhận ra rằng mình đã rơi vào an bài của cựu thế lực.

Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, luôn cho tôi cơ hội để nhận ra và nhảy thoát ra khỏi an bài của cựu thế lực. Nay, tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để tận gốc an bài của cựu thế lực ép tôi phải nhận, phủ nhận triệt để tận gốc những ký kết với cựu thế lực trong lịch sử, phủ nhận cựu thế lực.

Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ, xin Sư phụ tha lỗi cho con, từ nay con chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Xin các đồng tu từ bi thứ lỗi. Hợp thập!

Share