[MINH HUỆ 14-11-2015] Tôi là Vương Hà My, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã từng tham gia nhóm của cá nhân Hồ Hoàng Thái. Ngoài những tiểu đạo thế gian, Thái thường dùng những Pháp lý trong Chuyển Pháp Luân để giảng như lời của mình. Tôi đã luyện động tác mà Thái lập ra, đọc tài liệu của Thái cùng với đọc Chuyển Pháp Luân để chỉ đạo tu luyện nhưng không biết rằng đó là hành vi trộm Pháp và phá hoại Đại Pháp. Trong thời gian tham gia nhóm này, tôi đã có một số hành vi tiêu cực làm cho mọi người xung quanh có cái nhìn xấu về tu luyện.

Đến nay, khi đã từ bỏ nhóm Thái khá lâu và đã tu luyện Đại Pháp, tôi không ý thức được rằng phần nào những tín tức của Thái vẫn còn trong tôi đã ảnh hưởng đến con đường tu luyện của tôi, làm tôi khá tách biệt và khó phối hợp với chỉnh thể để làm tốt ba việc.

Tôi nghĩ rằng tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực gây tác dụng phụ diện đối với con đường tu luyện của bản thân đồng thời phá hoại Đại Pháp, nên tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực đã ép nhập lên tôi, cũng như mọi ký kết với cựu thế lực trong lịch sử, từ nay tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Con xin được tạ tội với Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ đã luôn bảo hộ và giúp con nhận ra lỗi lầm này. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn cho đến ngày viên mãn.

Share