Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2015]

edb7c77561b6ad1d73b356e3b09093db.jpg

Bức tranh miêu tả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đi tới vùng sơn thôn xa xôi để đưa những thông điệp tốt lành về Pháp Luân Đại Pháp đến cho thôn dân.

Dòng chữ trong tấm biểu ngữ treo trên cột điện là “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Những chữ được viết trên phía ngọn đồi là “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/308065.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150564.html

Đăng ngày 12-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share