Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2015]

389532efb268261b945ce95b3f5413cb.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309549.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/20/150652.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share