Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2105] Một tòa án phúc thẩm ở tỉnh Sơn Tây đã hủy bỏ phán quyết có tội dành cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 26 tháng 5, sau khi gia đình của ông nhiều lần đệ đơn khiếu nại phản đối bản án và việc tòa án sơ thẩm vi phạm các thủ tục pháp lý.

Gia đình của bị cáo, ông Lưu Quý Sinh (刘贵生), đã được thông báo về quyết định của tòa án phúc thẩm thành phố Sóc Châu hai ngày sau đó. Phán quyết đã hủy bỏ bản án tù ba năm do Tòa án huyện Hoài Nhơn đưa ra và chỉ đạo tòa án này tái xử lý vụ việc.

Gia đình phản đối bản án của tòa án sơ thẩm

Ông Lưu Quý Sinh bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phân phát các đĩa DVD Thần Vận vào tháng 07 năm 2014. Ông đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Hoài Nhơn vào tháng 12 năm 2014 và bị kết án ba năm tù.

Gia đình ông đã khiếu nại bản án này lên Tòa án phúc thẩm thành phố Sóc Châu. Tại phiên điều trần kháng cáo vào ngày 19 tháng 3, luật sư của ông Lưu đã chỉ ra rằng cả ông, thân chủ của ông, hay gia đình thân chủ ông đều chưa từng được thông báo gì về phiên xét xử vào tháng 12 năm 2014, một sự vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Không thể giải thích về việc vi phạm các thủ tục, thẩm phán đã hoãn phiên tòa.

Tòa án phúc thẩm và toà án sơ thẩm sai phạm khi không tuân theo các thủ tục pháp lý

Gia đình ông Lưu đã đệ đơn khiếu nại chính thức vào ngày 30 tháng 3, buộc tội tòa phúc thẩm và tòa án sơ thẩm vi phạm thủ tục pháp lý. Bốn đơn khiếu nại – hai đơn cho mỗi tòa án – đã được gửi tới hai văn phòng Viện kiểm sát Sóc Châu, và hai đơn khiếu nại khác khiếu nại tòa án cấp dưới đã được gửi tới hai văn phòng Viện kiểm sát Hoài Nhơn.

Các đơn khiếu nại tố cáo các tòa án đã không gửi thông báo về việc xét xử đến bị cáo và người đại diện của mình theo yêu cầu của pháp luật. Tòa án sơ thẩm cũng không cung cấp cho bị cáo một cơ hội để xác minh biên bản lưu của phiên xét xử theo quy định của pháp luật.

Trong các tháng sau đó, người thân của ông Lưu đã đến Viện kiểm sát Sóc Châu và các phòng ban khác có liên quan nhiều lần để hỏi về tình trạng khiếu nại của họ.

Tiếp tục nộp đơn khiếu nại, bản án được lật ngược

Bởi vì không ai cho họ một câu trả lời thích đáng, họ đã đệ các đơn khiếu nại bổ sung vào ngày 03 tháng 5, khiếu nại việc tòa án phúc thẩm đã không đưa ra được phán quyết trong khung thời gian quy định pháp luật.

Gia đình đã theo sát các phòng ban này sau khi nộp các đơn khiếu nại mới. Một vài tuần sau đó, tòa án cấp cao hơn đã quyết định hủy bỏ phán quyết ban đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/16/310949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/30/151335.html

Đăng ngày 12-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share