Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2014] Trong một tuyên bố được 361 luật sư ở Trung Quốc ký tên, các luật sư này đã lên án việc cảnh sát bắt giữ một luật sư vào ngày 11 tháng 12 năm 2014. Người đồng nghiệp của họ đã bị bắt vì bào chữa một học viên Pháp Luân Công ở tòa án.

Phiên tòa xét xử này diễn ra tại Tòa án quận Tây An ở Liêu Nguyên , tỉnh Cát Lâm. Sáu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vì dán các tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong khi bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Trương Khoa Khoa (张科科) đã từ chối lời cảnh báo của chủ tọa phiên tòa rằng ông không được bào chữa cho sự vô tội của thân chủ của mình. Thay vào đó, ông biện hộ một cách rõ ràng rằng việc tin tưởng và truyền bá những thông tin về Pháp Luân Công của thân chủ của ông là quyền được Hiến pháp quy định.

Vì sự biện hộ mạnh mẽ của luật sư Trương Khoa Khoa, bồi thẩm viên Trần Lập Minh (陈立明) đã nhục mạ ông; chủ tọa Chu Phượng Vũ (周凤武) đã hoãn phiên tòa; sáu cảnh sát đã lục soát người luật sư Trương và bắt giữ ông.

“Sao ông dám bào chữa vô tội [cho học viên Pháp Luân Công ]!“ Kim Chấn Vũ (金振宇), đội phó Đội An ninh Nội Thái An chất vấn luật sư Trương.

Tin tức luật sư Trương bị bắt giữ trong một phiên tòa được truyền đi nhanh chóng. Một số luật sư và các nhà hoạt động ngay lập tức gửi tin nhắn cho phó cục trưởng Kim, lên án ông ta về việc vi phạm luật pháp trắng trợn ngay trong phòng xử án. Họ cũng yêu cầu cảnh sát thả luật sư Trương ngay lập tức.

Luật sư Đường Cát Điền nói: “Luật sư bào chữa cho thân chủ của mình dựa trên pháp luật thì có gì sai? Tôi vô cùng thất vọng khi nhìn thấy phiên tòa này trở thành một sân khấu cho những hành động đáng xấu hổ như thế. Làm sao các ông vẫn có thể tự cho mình là cơ quan chấp pháp?”

“Thật xấu hổ khi thấy những việc như vậy xảy ra,“ luật sư Trương Lỗi bình luận.

Tuyên bố trực tuyến này được luật sư Trương Lỗi và các luật sư khác khởi xướng và đã sớm thu hút được hơn 300 luật sư.

Sau sáu giờ đồng hồ bị giam giữ phi pháp, luật sư Trương Khoa Khoa đã được tự do. Ông đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát và tòa án về việc bắt và giam giữ phi pháp này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/24/301929.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/28/147485.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share