Một học viên tại Israel

[MINH HUỆ 22-5-2009] Vào ngày 13-5-2009, học viên Pháp Luân Công tại Israel tổ chức những hoạt động tại một công viên ngay trước Đại sứ quán Trung quốc tại Tel Aviv để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 10 và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Các học viên trưng bày những khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” “Ngày 13 Tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và “Kính chào Sư Phụ” bằng Anh ngữ, Hoa ngữ và Do thái ngữ. Họ cũng tập các bài động tác cho công chúng xem.

Được đệm bằng những điệu nhạc du dương, các học viên trình diễn những bài múa cổ truyền Trung quốc và đánh nhạc trống diễn hành. Rất nhiều người đến xem buổi trình diễn này. Một số người muốn xin tài liệu về những bài công pháp, một số bày tỏ mối quan tâm về chính sách đàn áp Pháp Luân Công tàn ác tại Trung quốc.

2009-5-21-isreal513-01--ss.jpg
Tập công pháp tập thể

2009-5-21-isreal513-02--ss.jpg
Tập công pháp tập thể

2009-5-21-isreal513-03--ss.jpg
2009-5-21-isreal513-04--ss.jpg
Vũ cổ truyền Trung quốc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/22/201416.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/26/107731.html
Đăng ngày 26-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share