Viết bởi một học viên tại Bỉ

[MINH HUỆ 20-05-2009] Vào ngày 16-05-2009, các học viên Pháp Luân Công tại Bỉ đã tổ chức các hoạt động tại Công Viên Thành Phố thuộc khu đại học nổi tiếng Leuven để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 10. Các học viên đã tập các bài công pháp trên bãi cỏ và trưng bày các hình ảnh cũng như hoa sen giấy, và đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và khách du lịch. Các học viên đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công về việc Pháp Luân Công đã giúp các học viên cải thiện thể chất và tinh thần như thế nào. Pháp Luân Công đang được tập luyện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới nhưng lại bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc trong hơn 10 năm.

2009-5-17-belgium516-01--ss.jpg
Các học viên tại Bỉ “Hợp Thập” để chúc mừng Sư Phụ

2009-5-17-belgium516-02--ss.jpg
Trình diễn các bài công pháp

2009-5-17-belgium516-03--ss.jpg

2009-5-17-belgium516-04--ss.jpg

2009-5-17-belgium516-05--ss.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/17/201115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107571.html

Đăng ngày 23-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share