[MINH HUỆ 17-05-2009] Vào ngày 16-05-2009, cac học viên Pháp Luân Công tại Moscow đã tổ chức các hoạt động tại Vườn Thực Vật của Viện Khoa Học Nga để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 10.

2009-5-17-moscow516-01--ss.jpg
Các học viên tại Moscow gửi lời chúc của họ tới Sư Phụ Lý

2009-5-17-moscow516-02--ss.jpg
Trình diễn các bài công pháp

2009-5-17-moscow516-03--ss.jpg

2009-5-17-moscow516-04--ss.jpg

2009-5-17-moscow516-05--ss.jpg

2009-5-17-moscow516-06--ss.jpg
Các học viên ngợi ca sự vĩ đại của Đại Pháp thông qua các màn trình diễn nghệ thuật

2009-5-17-moscow516-07--ss.jpg
Một học viên giải thích với hai quý bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật khác nhau, chẳng hạn như đồng ca, đơn ca, nhảy, trống lưng và đọc thơ,.. Các học viên đã tôn vinh vẻ đẹp của Đại Pháp và thể hiện tinh thần của các học viên. Bằng cách trình diễn các bài động tác và gấp hoa sen giấy, các học viên cũng đã giới thiệu Pháp Luân Công là gì và cho mọi người về cuộc bức hại các học viên vô tội tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/17/201114.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107570.html

Đăng ngày 25-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share