Viết bởi một học viên tại Nga

[MINH HUỆ 21-05-2009] Các học viên tại St. Petersburg, Nga đã tụ tập tại quảng trường Victory Seaside Park vào ngày 16-05-2009 để tổ chức một chuỗi các sự kiện kỷ niệm lần thứ 17 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và lễ kỷ niệm lần thứ 10 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới.

2009-5-19-russia516-01--ss.jpg
Các học viên tại St. Petersburg, Nga gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư Phụ

2009-5-19-russia516-02--ss.jpg
Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2009-5-19-russia516-03--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

2009-5-19-russia516-04--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

2009-5-19-russia516-05--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Các học viên đã đặt những áp phích, biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu với khách qua đường rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia, nhưng tại Trung Quốc, quê hương của Đại Pháp, nó lại bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem các học viên tập công, và hỏi chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/20/201307.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/21/107596.html

Đăng ngày 23-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share