Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2015] Theo thống kê từ trang web này, 405 vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc được xác nhận trong tháng 03 năm 2015, 123 học viên bị xét xử, 81 học viên bị kết án phi pháp.

Hầu hết các vụ bắt giữ xảy ra vào nửa đầu tháng 03, trong suốt các phiên họp lập pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm Quốc hội lần thứ 12 (từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 03) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 03).

Tính từ đầu năm cho đến tháng 03, có tổng cộng 867 vụ bắt giữ đã được xác nhận.

I. Các vụ bắt giữ

Các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương có số vụ bắt giữ cao nhất (theo thứ tự giảm dần) là Liêu Ninh, Thiên Tân, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Hắc Long Giang và Hà Bắc. Học viên lớn tuổi nhất được xác nhận trong các vụ bắt giữ này là Triệu Thanh Hoa, 86 tuổi, từ thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy.

b0b9a111ac1f25f1338377a7c61110b0.jpg

1acc4144e666cb47713126d4c634fd73.jpg

55a65bd26ba075010fdcae750de3701a.jpg

II. Các vụ xét xử phi pháp

Tổng cộng 123 học viên được xác nhận đã bị xét xử. Trong số đó, 81 học viên bị kết án tù phi pháp.

1. Các phiên xét xử kết án tù các học viên

Các tỉnh Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô có số học viên bị kết án nhiều nhất. Học viên Vương Gia Quốc, 84 tuổi, từ thành phố Phủ Thuận bị kết án sáu năm tù.

4e3139fcb40e2bf3bf0ae74acdccfd40.jpg

2842f061f2a9b32cd597db62869a4c8d.jpg

2. 42 vụ xét xử phi pháp khác

Trong số 123 vụ xét xử phi pháp các học viên, 42 học viên bị xét xử nhưng không biết họ có bị kết án hay không.

5d5f8c099147d895d0273a9e9c20ee2d.jpg

113b2516f1cd1bfc72cc5f00c0a455a9.jpg

3. Thêm 22 học viên bị kết án từ năm 2014 được xác nhận vào tháng 03 năm 2015

Thêm 22 học viên bị tuyên án từ năm 2014 được xác nhận vào tháng 03 năm 2015. Vì vậy, tổng số học viên bị kết án phi pháp được xác nhận trong năm 2014 là 761 học viên.

9b475722032cbfa0cc9dc3f3877289f9.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/3/307056.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/7/149644.html

Đăng ngày 05-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share