Bài viết của phóng viên Minh Huê từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2015] Tết là dịp lễ quan trọng nhất đối với các gia đình Trung Quốc, và theo phong tục họ sẽ sum họp và cùng nhau ăn mừng. Tuy nhiên, 225 học viên Pháp Luân Công được ghi nhận là bị bắt giữ trong khoảng thời gian đó vào năm 2014 và năm 2015, 147 học viên đã bị xét xử và/hoặc kết án. Điều này đã khiến 372 gia đình mất người thân của họ trong cuộc bức hại vốn vẫn tiếp diễn trong 16 năm qua.

225 học viên bị bắt giữ

Có 29 học viên được ghi nhận ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào tháng 02 năm 2014 và năm 2015, là tỉnh có số trường hợp bị bắt giữ cao nhất. Tỉnh Sơn Đông đứng vị trí thứ hai với 27 vụ bắt giữ. Tiếp theo là các tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc, Cát Lâm, Tứ Xuyên.

147 học viên bị xét xử hoặc kết án không theo thủ tục tố tụng

147 học viên Pháp Luân Công được ghi nhận là bị xét xử hay kết án hoặc cả hai vào tháng 02 năm 2014 và năm 2015.

Trong số 34 học viên bị kết án vào tháng 02 năm 2014, tỉnh Cam Túc có số học viên bị kết án nhiều nhất, theo sau là các tỉnh Vân Nam (4), Trùng Khánh (4), Liêu Ninh (3) và Tứ Xuyên (3).

Trong số 63 học viên bị kết án vào tháng 02 năm 2015, tỉnh Liêu Ninh xếp vị trí đầu tiên với 23 học viên bị kết án, theo sau là các tỉnh Sơn Đông (8), Giang Tô (7) và Hà Bắc (7).

Trong số 50 vụ xét xử phi pháp, 13 vụ được ghi nhận xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, tiếp theo là các tỉnh Hắc Long Giang (7), Sơn Đông (7) và Liêu Ninh (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/8305973.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/9/149264.html

Đăng ngày 28-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share