[MINH HUỆ 13-07-2014] Ngày 10 tháng 04 năm 2014, Phòng An ninh Nội địa thuộc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra bảnPhương án Đánh giá và Mục tiêu Trọng điểm năm 2014. Bản kế hoạch này đã đề ra chỉ tiêu số vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong năm 2014.

Các viên chức cấp tỉnh của Phòng An ninh Nội địa đã yêu cầu các trưởng Phòng An ninh Nội địa cấp địa phương tham dự một cuộc họp vào ngày 12 tháng 05 năm 2014. Trưởng phòng cấp tỉnh trong buổi họp đã nhấn mạnh rằng các ban ngành cấp thành phố, thị trấn nếu không hoàn thành chỉ tiêu đề ra sẽ không được xếp hạng A trong đánh giá hàng năm.

Sau đó viên chức của các phòng an ninh nội địa cấp thành phố, thị trấn đã tổ chức họp mặt những người đứng đầu các Phòng An ninh Nội địa cấp quận/huyện, và đã đặt ra chỉ tiêu cho từng cấp.

0aa83cdb5144905dfc63f69a5a355e78.jpg

Thông báo gửi tới Phòng An ninh Nội địa thành phố Hồ Lô Đảo: Hoàn thành 15 vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công

Các Phòng An ninh nội địa được quản lý bởi Sở Công an. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là đàn áp các nhóm tôn giáo. Nó được thành lập tại sở công an các cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, những cơ quan này ở tất cả các cấp đã tham gia tích cực và đi đầu trong việc đàn áp các học viên. Họ phối hợp với Phòng 610, các đồn cảnh sát và các tổ chức trong cộng đồng dân cư, và đã phát động việc bắt giữ nhiều học viên, đặc biệt là trong thời gian gần đây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/294643.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/1/2335.html
Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share