[MINH HUỆ 15-02-2012] Bản dịch tiếng Anh Hồng Ngâm III đã được công bố. Có thể truy cập trực tuyến tại đường link này hoặc tải về từ trang Falundafa.org tại đây.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/15/130558.html

Đăng ngày 17-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share