[MINH HUỆ 17-02-2012] Ngày 13 tháng 05 năm 2012 đánh dấu 20 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, và cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tại đây, Ban biên tập Minh Huệ kêu gọi các đệ tử Đại Pháp khắp thế giới gửi bài chứng thực Pháp và giảng chân tướng, nhằm thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với từ bi phổ độ của Sư phụ, để chứng thực Pháp tốt hơn và giúp con người thế gian biết sự thật, cũng như giúp thế nhân hiểu rõ hơn về đệ tử Đại Pháp, về trải nhiệm cá nhân và con đường thăng hoa thân tâm của đệ tử Đại Pháp trong 20 năm qua; và đặc biệt, để giúp thế nhân hiểu tại sao rất nhiều đệ tử đã kiên định trong tu luyện và tận sức giảng rõ sự thật bất chấp 13 năm bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng các học viên mới đang không ngừng gia nhập tu luyện Đại Pháp, và để thanh trừ lừa dối của tà đảng. Bài gửi được kỳ vọng chủ yếu là các bài viết, thơ ca, thư pháp, triện khắc, tác phẩm hội họa chính thống phương Tây và Trung Quốc, nhiếp ảnh, tranh ảnh, âm nhạc, video, flash, v.v.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Việt Nam cũng như những người không phải là học viên nhưng đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Yêu cầu gửi bài:

1. Có chủ đề rõ ràng về chứng thực Pháp và giảng chân tướng (cứu người); xin giữ chủ đề này trong tất cả các bài gửi, bao gồm lựa chọn cấu tứ cho tác phẩm nghệ thuật;

2. Minh xác về đối tượng độc giả mục tiêu và hiệu quả kỳ vọng đối với độc giả;

3. Dùng thủ pháp chính thống, truyền thống, tả thực;

4. Ghi rõ tên tác giả và người gửi (có thể dùng biệt danh), khu vực, quốc gia đang ở và thông tin liên hệ;

5. Với các tác phẩm thư pháp và hội họa, xin gửi ảnh có thể mô tả diện mạo nguyên gốc của tác phẩm, và ghi chú chất liệu màu của tác phẩm;

6. Bài gửi xin gửi về địa chỉ lienlac@vn.minghui.org

7. Khi email bài gửi xin ghi rõ tiêu đề: “Bài gửi kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”.

Việc gửi bài có thể bắt đầu từ hôm nay, và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2012.

Ngày 17 tháng 2 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/17/法轮大法洪传二十周年征稿通知-253207.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/17/131556.html

Share