[MINH HUỆ 06-01-2012] Phần 1 bản dịch tiếng Anh “Hồng Ngâm III” đã được công bố. Bản dịch có thể được truy cập online tại đường link này hoặc download tại đây từ trang Falundafa.org.

Phần đầu cuốn sách bao gồm 52 bài thơ. Phần dịch nửa sau cuốn sách, bao gồm ca từ của 72 bài hát, sẽ sớm được hoàn thành và công bố trên Minh Huệ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/6/130558.html

Đăng ngày 8-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share